Tog ur hjärnorna på döda barn – utan föräldrarnas tillstånd

Foto: JIMMY LINUS/VERDENS GANG
Här är en av de obduktionssalar där de döda barnens hjärnor och hjärtan undersökts.

avEric Emanuelsson

NYHETER

Utan att föräldrar vetat om det har norska läkare har tagit ur hjärnan och hjärtan på över 700 döda barn och använt dem till forskning.

Allting har pågått i största hemlighet i över 30 år – och de döda barnens organ har förvarats i slutna rum med hemlig nyckel.

Det avslöjar den norska tidningen VG i dag.

Barnen är mellan 0-3 år gamla. Efter deras död har norska rättsmedicinska experter tagit ur hjärnan och hjärtan utan att föräldrarna vetat om någonting. De har även tagit ur andra organ för att kunna forska på dem med.

Enligt en beskrivning av forskningen som VG tagit del av står det att forskarna valt att inte berätta för föräldrarna, eftersom de trott att det skulle bli för påfrestande för de anhöriga att få veta vad som pågick.

Organen göms undan

Delar av barnens organ har placerats i låsta rum vid Rikshospitalet i Oslo, som tillhör Folkhälsoinstitutet. Hjärnorna har gömts undan i andra rum, och bara ett fåtal människor har haft tillträde.

Dokument som VG tagit del av visar att forskningen pågått vid den största norska rättsmedicinska avdelningen sedan 1984. Syftet med forskningen har varit att försöka lösa de många fall av plötslig spädbarnsdöd, som Norge hade stora problem med vid tidpunkten.

VG har intervjuat professor Torleiv Ole Rognum, mannen som är ansvarig för forskningen.

– Har du hört ropen från föräldrar som precis förlorat sina barn, då kommer du att förstå. När vi startade projektet obducerade vi upp till tre småbarn varje dag. Alla hade de dött i plötslig spädbarnsdöd. Min drivkraft har alltid varit att hitta orsaken till varför vissa barn dör i spädbarnsdöd, säger han till VG.

Sprutar in silikonen i kranierna

På Norges fem största sjukhus utförs rättsmedicinska undersökningar av barn som dör oväntat. Men det är bara Folkhälsoinstitutet som bedrivit systematisk forskning över en längre tid.

Barnen som har varit med i undersökningen har dött av olika anledningar; spädbarnsdöd, olyckor, till följd av sjukdom, misskötsel av vård eller mord.

Forskarna har tagit ur hjärnan och hjärtat på de döda barnen. Sedan, för att få kropparna att se naturliga ut, har de sprutat in silikon i barnens kranium. Allt för att föräldrarna inte ska misstänka något när de ser kropparna. Många barn har alltså begravts utan en hjärna och ett hjärta – helt utan föräldrarnas vetskap.

Inget lagbrott

Enligt VG har inte de rättsmedicinska experterna begått något lagbrott. Norsk lag fungerar så att vid sjukhusobduktioner krävs det godkänt från anhöriga, men vid obduktioner gjorda i rättsmedicinska- och forskningssyften krävs inte samma tillstånd.

 – Vi har inlett en grundlig undersökning för att fastställa om några delar av verksamheten är i strid med lagen och vilka åtgärder vi i så fall måste göra, säger Bjørn Magne Eggen, vice vd för folkhälsoinstitutet i Norge.

Torleiv Ole Rognum säger att han har förståelse för de föräldrar som vill veta om deras barn ska opduceras.

– Jag vill inte forska på barn där föräldrarna inte gett något tillstånd. Samtidigt har jag pratat med många föräldrar som har förlorat sina barn och ingen av dem har ställt sig negativa till forskningen.

Torleiv Ole Rognum hävdar att tack vare forskningen har plötslig spädbarnsdöd minskat i Norge.