Förslaget: Fimpa på fler platser

Folkhälsomyndigheten vill att rökare fimpar på flera offentliga platser i Sverige.

Bland annat: entréer till vårdcentraler, vid busskuren, på uteserveringar och lekplatser.

– Var tionde person röker i Sverige, de måste ta hänsyn till de övriga nästan 90 procenten, säger generaldirektör Johan Carlson.

Folkhälsomyndigheten, tidigare Folkhälsoinstitutet, fick i uppdrag av regeringen redan 2012 att titta på vilka platser där passiv rökning är vanligt förekommande som kan bli rökfria.

Nu lämnar man förslaget genom en utredning till regeringen.

Följande platser föreslås bli rökfria:

Entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis vårdcentraler, sjukhus och affärer

Platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik

Uteserveringar

Lekplatser

Sportanläggningar och arenor utomhus som allmänheten har tillträde till.

– Det är de områden som vi tittat på i första hand och där vi tror att man på bästa sätt kan minska att allmänheten utsätts för tobaksrök. Det är också de platser där människor upplevt rökandet som värst, och där vi kan göra något åt det, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

”Var stort ståhej”

Målet om att ingen ska behöva utsättas för passiv rökning mot sin vilja finns med i den folkhälsopolitiska proposition som antogs av riksdagen redan 2003. Senast 2005 gjordes den senaste förändringen – när restauranger och andra serveringsställen blev rökfria.

– Det var stort ståhej före, och restaurangnäringen var bekymrad, men det blev en positiv reform. Utelivet blev till och med mer frekvent, säger Johan Carlson.

Det svåra i utredningen har varit att hitta väldefinierade platser. Av den anledningen har man exempelvis inte valt ut torg, utan istället riktat in sig på busskurer, perronger, offentliga byggnader och andra mer uppenbart definierade platser, uppger Carlson.

– Nu återstår ett arbete där juridiken måste undersöka hur vi kan avgränsa platserna för att gå vidare. Det behövs också upplysningsverksamhet om de här fem områdena.

Minska trycket

Passiv rökning är sällan direkt farligt, men för den som jobbar i en miljö med höga mått av passiv rökning är sjukdomsrisken förhöjd och allergier allt mer vanliga.

– I grunden handlar det här förslaget om att minska trycket på rökning i det offentliga rummet, att få bort rökning från människors vardag och minska attraktiviteten i att röka, säger Johan Carlson.

Sedan rökförbudet på restauranger infördes 2005 har det svenska rökandet minskat kraftigt, enligt Folkhälsomyndigheten. I dag röker ungefär var tionde person i Sverige.

– Många rökare har förståelse för ett förbud. Allt annat skulle förvåna mig. Vi föreslår ju inte ett allmänt rökförbud, men de elva procenten måste ta hänsyn till de nästan 90 procenten, säger Johan Carlson.

Sverige vore inte först med ett bredare rökförbud. Flera länder, som Kanada, USA, Polen, Lettland, Norge och Finland har tagit några av de steg som Folkhälsomyndigheten föreslår.

Publisert: