M vill göra upp om välfärdsfrågan

avAnette Holmqvist, Olof Svensson

NYHETER

Shekarabi välkomnar beskedet från oppositionen

Moderatledaren skriver i en debattartikel att Moderaterna vill söka en bred politisk överenskommelse över blockgränsen.

Moderaterna vill få till en bred överenskommelse om välfärden – bland annat i frågan om privata aktörer ska få ta ut vinst.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) välkomnar beskedet och lovar att bjuda in till samtal.

– Vi är öppna för att jobba med partier som vill ta ansvar, men retorik betyder ingenting om det inte också följs av konkreta åtgärder, säger han.

På torsdagen stod det klart att Moderaterna vill söka en bred politisk överenskommelse över blockgränsen på välfärdsområdet. Det handlar om ett fyrapunktsprogram om generell tillståndsplikt för välfärdsbolag, nationella kvalitetskrav, att tillsynsmyndigheter ska följa upp kvalitet samt att kunna införa sanktioner vid bristande kvalitet.

Partiledaren Anna Kinberg Batra presenterade förslagen tillsammans med Peter Danielsson, partistyrelseledamot som ingår i M:s arbetsgrupp om välfärden.

– Vi tycker att välfärden är en så viktig verksamhet att man bör ha långsiktiga spelregler och att det är bra att kunna vara överens om dem i Sveriges riksdag. Det skapar stabilitet, säger Danielsson.

Partiet förespråkar en vinstutdelningsbegränsning, men säger nej till ett vinstförbud.

Avvisar förslag om vinsttak

Förslaget innebär att vinstutdelning ska kunna begränsas eller upphöra om en välfärdsverksamhet under en längre tid inte håller tillräckligt hög kvalitet. "Den som inte levererar kvalitet bör inte kunna ta ut vinst men vi avvisar förslag om ett generellt vinsttak." skriver M i ett pressmeddelande.

Och fortsätter: "Sveriges välfärd är ingen marknad. Behovet och inte betalningsförmåga eller bostadsort ska vara styrande för den välfärd vi alla tar del av".

– Vi är självkritiska och menar att vi borde ha fått på plats nationella kvalitetskrav tidigare och starkare sanktioner i de lägen där kommuner och fristående aktörer inte lever upp till kvalitetskraven, säger Peter Danielsson.

Shekarabi välkomnar beskedet

Civilminister Ardalan Shekarabi är ansvarig för frågan i regeringen. Han välkomnar att Moderaterna nu "säger att välfärden inte är en marknad" och att de "ser problem" med vinsterna.

– Våra skattepengar ska gå till lärare, de ska inte gå till ägare. Det är bra att M nu erkänner problematiken, men det betyder ingenting om det här bara är ett retoriskt utspel som inte följs av konkreta åtgärder, säger han.

– Om man säger det här, då förpliktigar det också. Det krävs handling och det är bråttom. Det krävs regleringar så att vi säkerställer att resurserna används till det de är avsedda för.

Ardalan Shekarabi slår fast att regeringen kommer att ta emot den stora Välfärdsutredningen som leds av ex-kommunalrådet Ilmar Reepalu (S) den åttonde november. Därefter kommer de borgerliga partierna att informeras om förslagen och bjudas in till samtal av S och MP samt Vänsterpartiet, som ingår i regeringens budgetunderlag.

Sjöstedt: De undviker grundproblemet

V-ledaren Jonas Sjöstedt ser också positivt på att Moderaterna nu öppnar för en bred uppgörelse på välfärdsområdet.

– Det är uppenbart att de känner trycket också från sina egna väljare, att de måste göra något åt vinstjakten i välfärden. Problemet är att det de föreslår är att försöka hantera de problem som vinstjakten skapar, säger han.

– Det vi vill göra med regeringen, det är att göra något åt grundproblemet: Att de snabba vinsterna får styra över hur sjukvård, skola och äldreomsorgen utvecklas i Sverige. Så vi står ganska långt ifrån varandra.

Aftonbladet har tidigare rapporterat om Stefan Löfvens plan för att sätta press på Moderaterna för att nå en uppgörelse i vinstfrågan.