Nytt förslag: Förbjud rökning på uteserveringar och busshållplatser

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4

Rökning ska vara förbjudet på uteserveringar, busshållplatser och lekplatser, föreslår tobaksutredaren Göran Lundahl.

Det ska inte heller vara tillåtet att exponera tobaksprodukter i butiker.

Tobaksutredaren Göran Lundahl vill utvidga dagens rökförbud till att också omfatta olika platser utomhus, som exempelvis uteserveringar, allmänna entréer, tågperronger, busshållplatser idrottsplatser och allmänna lekplatser. Dels för att minska riskerna för att utsättas för passiv rökning, dels för att "avnormalisera tobaksbruket".

– Man ska inte utsättas för frestelsen att röka. Exponeringen av det rökande beteendet är också ett skäl för rökförbudet, säger Göran Lundahl.

Utvidgat rökförbud

Han föreslår också att e-cigaretter, örtprodukter och vattenpipor som inte innehåller tobak ska omfattas av rökförbud, både det som redan finns i dag och det utökade förbudet utomhus.

För att minska tobaksanvändningen föreslår utredningen också att det ska vara förbjudet att förvara cigaretter, snus och andra tobaksprodukter synligt i butikerna. Undantag görs dock för specialbutiker som enbart säljer tobaksprodukter.

– Jag tycker att det är väldigt intressant, inte minst förslaget om fler rökfria miljöer, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) som nu skickar utredningens förslag på remiss.

– De förslag som vi sedan vill gå vidare med bedömer jag att vi kan gå vidare med under den här mandatperioden.

Snus är inte mat

Utredningens slutbetänkande "En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk" lämnades i dag till regeringen. I den framkommer också att snus inte längre ska jämställas med livsmedel i livsmedelslagstiftningen. Dessutom anser Lundahl att det finns skäl att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige, men att ett sådant krav förutsätter en grundlagsändring. Det tittar en annan utredning redan på och ett förslag kommer i höst.

En ny tobakslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Utredaren har även lämnat en promemoria där förslag till en reglering av e-cigaretter redovisas eftersom försäljningen av dessa är oreglerad sedan Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att e-cigaretter inte ska klassas som läkemedel.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN