Karolinska institutet

Ny medicin minskar skadorna vid stroke

Av: 

Mary Mårtensson

NYHETER

”Ett genombrott som kan få betydelse för miljontals framöver”

Ett läkemedel mot blodcancer kan bli räddningen för strokedrabbade.

Det minskar de neurologiska symtomen, som förlamning, betydligt, visar en ny svensk studie.

– Det här är ett helt nytt sätt att behandla stroke som kan få betydelse för miljontals människor framöver, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi.

Det är den verksamma beståndsdelen imatinib mot leukemi, blodcancer, som visat sig ha påtaglig effekt även vid stroke. Det visar en unik studie vid Karolinska institutet i samarbete med flera stora sjukhus i Stockholmsregionen.

Patienterna har fått det aktuella läkemedlet som tillägg till trombolys (blodproppslösande medicin).

– Vi har sett att läkemedlet har mycket påtaglig effekt på de neurologiska symtomen, som förlamning, talsvårigheter, synnedsättning, känselnedsättning och balanssvårigheter, säger Nils Wahlgren,  professor i neurologi vid Karolinska institutet.

Läker bättre

– Vi ser betydande neurologiska förbättringar. De här skadorna läker mycket bättre och ju högre doser vi använt desto bättre resultat.

Behandlingen dubblerar den neurologiska förbättringen efter sju dagar jämfört med kontrollgruppen.

– Det betraktar jag som ett genombrott för de nya behandlingsprinciperna, säger Nils Wahlgren.

Vid en stroke läcker olika ämnen som röda blodkroppar, proteiner och vätska in till hjärnan via blodhjärnbarriären. Ett dygn efter stroken sker en invasion av vita blodkroppar i hjärnan. Dessa åstadkommer en inflammation i området för hjärninfarkten och kan skada hjärnan.

Minskar hjärninfarkten

– Med det här läkemedlet så kan man täta blodhjärnbarriären i det akuta strokeskedet. Det minskar hjärninfarkten. Det minskar blodet som kommer in hjärnan och svullnaden.

I dag får mellan 20 och 40 procent av strokepatienterna bestående neurologiska funktionsnedsättningar. Många behöver därför hjälp i sitt dagliga liv, något som kan komma att minska i framtiden om resultaten av den nya behandlingen består.

– Det är 18 procent fler som klarar sig själva i sin dagliga livsföring efter tre månader av dem som fått läkemedlet jämfört med dem i kontrollgruppen. Resultatet är väldigt betydelsefullt.

Siffran är dock inte statistiskt säkerställd, utan fler studier krävs. Nils Wahlgren är dock hoppfull.

Miljon vårddagar

– Den här studien är ett genombrott för ett helt nytt sätt att behandla stroke. Det är mycket glädjande och kan komma att betyda jättemycket för miljontals människor framöver, säger han.

I studien, som är en fas 2-studie, ingick 60 strokepatienter. Den publicerades i måndags i Journal of Internal Medicine och har finansierats av Hjärt-Lungfonden och innovationsmyndigheten Vinnova.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden, säger:

– Om resultaten är hållbara över tid så kan det förändra behandlingsrekommendationerna för strokepatienter i framtiden. Det skulle vara väldigt avgörande, dels för att strokedrabbade har väldigt många vårddagar på sjukhus, dels för att allt fler yngre drabbas av stroke.

Stroke är den sjukdom i Sverige som kräver flest vårddagar på sjukhus, totalt en miljon. 

ANNONS

Lindex basplagg 3 för 2 – handla barnens kläder och få den billigaste på köpet!

Extern länk från Lindex SE

Shoppa här

Publisert:

LÄS VIDARE

Nya rön: Så minskar du risken för infarkt

ÄMNEN I ARTIKELN

Karolinska institutet

Vinnova