Riksbanken: Räntan förblir oförändrad

1 av 2
NYHETER

Reporäntan förblir oförändrad på minus 0,5 procent.

Riksbanken lämnar därmed kvar räntan på historisk låg nivå fram till 2018 – längre än vad som tidigare aviserats.

Räntebeskedet lämnades av Riksbanken klockan 09.30 på torsdagen.

Trots att konjunkturuppgången i svensk ekonomi fortsätter, bedömer Riksbanken att det kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på två procent.

Inflationsuppgången behöver därför fortsatt kraftfullt stöd. Därför blir reporäntan kvar på minus 0,5 procent ett halvår längre jämfört med prognosen från september, enligt Riksbankens penningpolitiska rapport.

Först i början av 2018 bedöms räntan börja höjas i långsam takt.

– Jag tycker att det är oväntat skarpt. Utan att de egentligen gör så mycket, mer än att säga att första höjningen kommer 2018. Jag tror att det här skarpare tonläget kan vara en signal inför lönerörelsen, säger Louise Andrén Meiton, reporter på SvD Näringsliv, i Aftonbladet TV.

– Det skulle kunna gå ända till 2019 innan vi har en ränta i Sverige som är positiv.

Inflationen har dämpats

Riksbankens sänkningar av reporäntan och köp av statsobligationer uppges i den penningpolitiska rapporten ha fått ett brett genomslag och pressat ner många räntor i Sverige. Följden är en positiv utveckling i svensk ekonomi, med hög BNP-tillväxt och fallande arbetslöshet.

Inflationen har stigit sedan 2014 men de senaste månaderna har den dämpats, vilket skapar osäkerhet kring hur snabbt inflationen kommer att stiga mot målet på två procent.

ARTIKELN HANDLAR OM

Riksbanken