Uppgifter: 80 miljarder saknas i Nordea

Enorma summor saknas i Nordens största bank, Nordea.

Enligt en hemlig promemoria som finns på Finansinspektionen saknas upp till 80 miljarder kronor. Företaget kan tvingas till nyemission, skriver SvD Näringsliv.

Promemorian är upprättad för flera månader sedan och diarieförd på Finansinspektionen, FI. Analytikern som arbetat med den granskar bankernas beräkningar av sina risker, enligt SvD Näringsliv.

Av promemorian framgår att FI varnar Nordea för att under lång tid underskattat risken i utlåningen till företagskunder och hur mycket kapital banken behöver.

”Kan varken bekräfta eller dementera”

Eftersom Nordea gjort en så grov felberäkning av risken saknas en enorm summa på mellan 50 och 80 miljarder kronor, enligt SvD.

Finansinspektionen vill däremot inte kommentera uppgifterna.

– Jag kan inte exakt gå in på den här promemorian. Det skulle vara att bryta mot sekretessordningen. Jag kan alltså varken bekräfta eller dementera, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen till tidningen.

Uppskattar bara risken till hälften

Att banker behöver en säkerhetsmarginal, eller en buffert, när de lånar ut pengar med hög risk är en fråga som blivit högaktuell efter finanskrisen.

Enligt SvD Näringsliv uppskattar Nordea risken i sin utlåning till företag till bara hälften så hög som den borde vara.

För att klara kapitalkravet, som finns för att skydda sig mot framtida förluster, skulle Nordea behöva gå till sina ägare och be om pengar i en nyemission.

Publisert: