Oden framme vid Nordpolen

NYHETER

Isbrytaren gör sitt åttonde
besök på världens tak

1 av 5 | Foto: Isbrytaren Oden framme på Nordpolen den 21 augusti.

Statsisbrytaren Oden är framme vid Nordpolen.

För åttonde gången.

Aftonbladet var med ombord när Oden lämnade Longyearbyen på Svalbard och styrde norrut för två veckor sedan.

Stämningen var förväntansfull, både bland de veteraner som varit med tidigare bland de som var nya ombord.

– Alla är laddade, det är skönt att få komma iväg, sa kapten Erik Andersson.

Det var en märklig känsla att vara ombord. Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson var med de första timmarna innan det var dags att lämna jätten med helikopter:

En del ska snart lämna med helikopter. Andra följer med hela vägen.

Vissa är veteraner med flera polarepeditioner, både till Arktis och till Antarktis.

För andra är det en alldeles ny erfarenhet.

Som för forskningsministern:

– Jag är otroligt glad att få komma till ett arktiskt område, sa Helene Hellmark Knutsson.

Varför är det så viktigt att vara här?

– Klimatförändringen är vår tids största samhällsutmaning och vi står inför stora utmaningar för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Besättningen består av 23 man som ska ge de 45 forskarna ombord de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb.

Extra allt

Oden ser inte ut som den brukar under vintern.

En stor saxlift har monterats i fören. Massor med containrar står på däck, de innehåller olika labb och det är massor med instrument överallt.

Sofi Jonsson, 32, är doktor i kemi och forskar just nu i USA. Här på Oden ska hon undersöka hur kvicksilver ackumuleras i näringskedjan tills det slut hamnar på en tallrik hemma hos dig.

Hon har lämnat sin femåriga dotter Freja hemma i Sverige och höll just att installera sig i hytten när vi träffades.

'– Det är svårt att greppa att man ska vara ombord på en båt i sex veckor, sa hon.

Nu har två av de sex veckorna gått. Och flaggorna från den internationella besättningen har satts ut på isen.

Men på de bilder vi fått från Nordpolen saknas en. Innan vi skildes sa nämligen skeppsläkaren Stefan Bratell.

– När vi kommer fram ska jag sätta upp en Djurgårdsflagga där!

Fotnot: Aftonbladet kommer i en serie kommande artiklar att skildra Oden, svensk polarforskning, och livet på Svalbard.