Studie visar: Är som sockerpiller

NYHETER

Antidepressiva mediciner är verkningslösa för dementa

Foto: Sömnmedel och antidepressiva har biverkningar som kan vara direkt farliga för äldre - samtidigt som det är den grupp där medicinerna har minst positiv effekt.

Många äldre tar anti­depressiv medicin trots att de sällan ger någon effekt.

En ny studie visar dess­utom att de ökar risken för allvarliga biverkningar.

– Avsluta om den inte ger effekt, råder nu Bengt Danielsson på Social­styrelsen.

Allt för många äldre tar antidepressiva läkemedel utan att få den hjälp de önskar. En granskning som SBU, Statens beredning för medicinsk och social ut­värdering, tidigare gjort visar att preparaten inte är särskilt mycket bättre än sockerpiller för de flesta äldre. Hos dementa har de ingen effekt alls.

Trots det skrivs anti­depressiva eller sömnmedel fortfarande ut till en fjärdedel av alla kvinnor över 85 år och en femtedel av männen i samma åldersgrupp skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det är riktigt illa, särskilt som det nu visar sig påtagligt öka risken för allvarliga biverkningar som mag- och tarmblödningar och problem med balansen menar sakkunniga vid myndigheten.

Risker och nytta

– Det är viktigt att väga riskerna mot nyttan, att noga följa upp effekterna av behandlingen och ompröva den regelbundet, säger Bengt Danielsson, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsens rapport råkade nästan 100 000 personer över 65 år ut för fallskador under en tvåårsperiod. Det är den tredje vanligaste döds­orsaken bland äldre. Risken att drabbas var 60 procent högre hos dem som åt antidepressiva och hela 80 procent högre om de dessutom fick smärtlindrande opioider som morfin eller fentanyl.

Riskerna ökar

I kombination med anti­inflammatoriska så kallade NSAID-läkemedel ökade risken för mag- och tarmblödningar hela fem gånger.

– Äldre bör om möjligt undvika regelbunden användning av NSAID. I synner­het i kombination med antidepressiva SSRI-preparat, säger Bengt Danielsson.

En förklaring är att äldre helt enkelt är känsligare för biverkningar och ofta tar flera preparat.

Med stigande ålder sker förändringar i kroppen som påverkar både effekten och koncentrationen av läkemedel.

Regelbundna genomgångar av de äldres läkemedels­listor är därför nödvändigt.

Aminosyror i choklad

I många fall kan fysiska och sociala aktiviteter ge minst lika bra effekt på nedstämdhet hos äldre menar läkarna.

Garanterat biverningsfritt.

Eller varför inte­ lite choklad, som inne­håller många av de aminosyror äldre ofta behöver.