Miljöministern: Vi måste göra allt vi kan

NYHETER

Andreas Carlgren tar fasta på utredarnas slutsatser

Miljöminister Andreas Carlgren tog i dag del av Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande.

– Vi måste göra allt vi kan här hemma i Sverige för att minska klimatförstöringen, säger han

Foto: Miljöminister Anders Carlgren.

Miljöminister Andreas Carlgren tar fasta på utredarnas slutsats att klimatförändringen har både vinnare och förlorare; det vill säga det kommer att bli både ökade kostnader och ökade intäkter.

– I huvudsak gäller ju att de kostnader som uppstår i samhället motsvaras också i stora drag av intäkter. Jag konstaterar att det är den bild utredningen beskriver.

Han menar att man behöver genomföra åtgärder för att minska problemet i framtiden.

– Jag tycker hela det övergripande budskapet är mycket tydligt. Det är entydigt så att vi måste göra allt vi kan här hemma i Sverige för att minska klimatförstöringen i sig och vi måste också genomföra ett antal åtgärder för att få förebygga verkningarna av den, säger Carlgren.

Planera i tid

Eftersom klimatförändringarna enligt utredarna ger både ökade kostnader och intäkter uppfattar miljöministern budskapet som att det handlar om att hitta ett sätt att föra över vinsterna till de sektorer där kostnaderna ökar.

– Eftersom kommunerna har planeringsansvaret är det också en självklarhet att det blir stora kostnader för både kommuner och enskilda och samhället som helhet om man struntar i det.

Men framtida ökade kostnader i kommunerna kan enligt Carlgren undvikas om man i tid planerar för klimatförändringen.

– Det blir ingen särskild kostnad för kommuner att i tid tänka på det, när man planerar. Där ligger ansvaret på kommunerna och det är inte självklart att det ska följas av mer pengar, säger Andreas Carlgren.