Mjölkbrist i Karlstad

NYHETER

Det produceras för lite svensk mjölk

Det är risk för mjölkbrist i Karlstads kyldiskar. Bönderna producerar 200 miljoner kilo för lite.

– Det här är nytt för Sverige, säger Ingvar Persson, styrelseordförande i Milko.

Mjölkleveranserna från Sveriges bönder har sjunkit med 70 miljoner kilo på 10 år. Och de dystra siffrorna fortsätter att sjunka.

– Just nu har vi ett underskott av mjölk på cirka 200 miljoner kilo, säger Ingvar Persson.

För dåligt betalt

Anledningen tros vara att det inte längre är lönsamt att producera mjölk. Handelshindren i EU är borta och villkoren blir likartade för bönder i olika länder.

– Det finns ett överskott på mjölk i Europa, och det får konsekvenser för svenska bönder, säger Ingvar Persson.

Risk för mjölkbrist

Faran är nu att den svenska mjölken kommer att bli en bristvara om något år.

Hur drabbar det här Karlstadborna?

– Risken är att konsumenterna kommer att få för lite svensk mjölk. Det här är ett nytt fenomen för Sverige, säger Ingvar Persson.

Frida Sjödin