Universitetet vill stödja föräldrar

NYHETER

Lunds universitet vill bli en mer attraktiv arbetsgivare genom att underlätta för män och kvinnor med barn att göra karriär. Därför har rektorn bestämt att kompensera unga forskare dubbelt upp vid föräldraledighet.

Beslutet är en direkt följd av den nya jämställdhetspolicyn och innebär att en forskartjänst förlängs med dubbelt så många dagar som forskarassistenten tar föräldraledigt, maximalt 730 dagar.

I dagsläget har universitetet 177 forskarassistenter, varav 66 är kvinnor och 111 män.

Nadia Bhere