Fler elever kan straffas med kvarsittning

NYHETER

Ny strängare skollag ska ge studiero

Nu blir det strängare tag mot bråkiga elever i den nya skollagen.

Störande föremål som mobiler och mp3-spelare får beslagtas och kvarsittning kan bli vanligare.

– Lärarnas befogenheter ska både bli större och tydligare. En lärare ska så långt det bara är möjligt alltid veta hur han eller hon får agera, säger skolminister Jan Björklund till DN.

Det är i nästa vecka som den folkpartistiske skolministern kommer lägga fram en ny strängare skollag. Enligt DN kommer den nya lagen innebära förändringar för både elever och lärare. Grundskoleelever ska kunna stängas av redan i grundskolan, något som idag bara är möjligt på gymnasiet. Man ska också vid behov kunna flytta på elever i såväl grundskolan som gymnasieskolan.

– Det kan vara tvunget att slå sönder gäng och hålla dem åtskilda, åtminstone en tid, genom flytt eller avstängning. Framför allt för att skapa lugn på skolan, men det är ju ingen nackdel om eleven samtidigt får sig en tankeställare, säger Jan Björklund till DN.

Inget nytt

Enligt Jan Björklund är det inga nymodigheter att skolan ska kunna flytta elever eller stänga av dem. Han menar att det före 1985 fanns sådana lärarbefogenheter men att man tog bort dem eftersom "skolan inte ska straffa elever".

Men bland lärarna och eleverna på Skarpnäcks skola tas nyheten emot med misstänksamhet.

– Att straffa barn löser inget och det finns oftast en anlening till att de bråkiga eleverna bråkar. Jag tror inte något skulle kunna få mig till att beordra kvarsittning,säger läraren Carina Rodin till DN.

Andra straff som eleverna kan få är skriftlig varning till föräldrarna, att skolk skrivs in i betyget, utvisning från lektionerna, störande föremål som mobiltelefoner och mp3-spelare kan beslagtas för dagen eller hela veckan.

Susanna Vidlund