Nu ska det bli tyst i klassen

NYHETER

Lärarna tillåts beslagta störande mobiltelefoner

Foto: Jin Cui, Christian Holmberg, Robin Gitliz-Schwab, Peter Boström, Aiman Josefsson, Niklas Carlsson och Stanislav Izotov tycker att det är okej med ändringen av lagen men de tror att det dröjer innan eleverna vänjer sig.

Skolstarten innebär tuffare tag mot snackiga elever.

Lärare har nu rätt att omedelbart ta mobiltelefoner och mp3-spelare från de som stör.

Skollagen har skrivits om. Lärare och rektorer ges större rätt att ingripa på skolorna.

– Det finns lärare som blivit polisanmälda för att de ingripit. Många drar sig för att agera. Därför är det positivt att lagen nu blivit tydligare och ger lärarna större befogenhet, säger Lärareförbundets ordförande Eva-Lis Preisz.

Eva-Lis Preisz pekar dock på att det är en liten del av ett större problem.

– Det finns överlag en brist på normer och en för dålig kontakt mellan hem och skola i dag. Skollagen måste anpassas till den skola vi har i dag.

Dialog med eleverna

På Möllevångsskolan i Malmö är ett förbud mot mobiltelefoner under lektionstid redan infört.

– Tidigare kunde vi inte göra något och det är skönt att ha lagen i ryggen. Men i grund och botten handlar det att om föra en dialog med eleverna, säger skolans rektor Karin Rosén.

– Vi får ju inte kroppsvisitera eleven, så vid vägran kan vi inte göra särskilt mycket trots allt.

Vid skolstarten i dag ska alla elever informeras om de nya reglerna.

– Om eleverna förstår varför bestämmelserna finns så slipper vi tjafsande.