Buller kan hindra nybyggen

Foto: Ett flygplan från Brussels Airlines går in för landning alldeles intill ett villaområde i Bromma.
NYHETER

Bromma flygplats kan få vara kvar i 30 år till. Stockholms stad väntas klubba beslutet i februari.

Men planerna får kritik. Bullret kan hindra nya bostäder i området, menar miljöförvaltningen.

Foto: I Mariehäll planeras 3 000 nya bostäder.

Under hösten har den politiska ledningen i Stockholms stad och Flygfartsverket kommit överens om ett nytt arrendeavtal för Bromma flyplats, rapporterar Svenska Dagbladet.

En förlängning på 30 år är aktuellt samtidigt som antalet starter och landningar kan öka från 65 000 till 85 000 per år.

8 000 planerade bostäder

Det är dessa planer som kan få konsekvenser för byggandet av nya bostäder i området. Miljöförvaltningen vill nämligen inte bygga inom bullerstörda områden. Gränsen för acceptabel bullernivå ligger idag på 55 decibel och den riskerar att överträdas om det nya avtalet går igenom, skriver förvaltningen i ett utlåtande.

Sammanlagt är det uppemot 8 000 planerade bostäder i närheten av flygplatsen som nu är i farozonen. Bland annat handlar det om Ulvsunda industriområde, som ska förvandlas till Ulvsunda strand, med 2 000–4 000 bostäder. Programarbetet för detta byggprojekt inleds nästa år.