A-kassan försämras

NYHETER

Ersättningen sänks och avgiften höjs

Genom att ändra ersättningsnivåerna i a-kassan samt höja egenavgifterna hoppas den nya regeringen spara 3,7 miljarder kronor nästa år.

- Ett mycket hårt slag mot de arbetslösa, säger Per Johansson, ombudsman på LO.

Enligt regeringens budgetförslag kommer stora besparingar att göras i arbetslöshetsförsäkringen.

Senare i höst kommer regeringen lägga en proposition om regeländringar i a-kassan.

Höjda egenavgifter

Denna kommer att innebära en högsta dagsersättning på 680 kronor och sänkt ersättningsnivå till 70 procent efter de första 200 dagarna.

Efter 300 dagar kommer ingen ersättning betalas ut. Undantaget är de som har barn att försörja, då förlängs ersättningsperioden till 450 dagar. Dessa ändringar ska spara 3,7 miljarder kronor nästa år, hoppas den nya regeringen.

Ytterligare tio miljoner kronor ska sparas in på höjda egenavgifter i a-kassan under 2007, som mest en höjning på 300 kronor i månaden jämfört med i dag. Dessutom skall avdragsrätten för fack och a-kasseavgift slopas.

" Stora konsekvenser för de arbetslösa"

Per Johansson som är ombudsman på LO, är mycket kritisk till förslaget.

- Det är här ett oerhört allvarligt slag mot de arbetslösa, och det kommer att få stora konsekvenser, främst för de arbetslösa, säger han till aftonbladet.se.

Enligt Per Johansson har sänkt ersättning aldrig skapat fler jobb eller fått fler i arbete.

- När arbetslösheten var som lägst i landet innan krisen låg ersättningsnivån på 90 procent. Det finns inget sådant samband. Jag tror inte att de som röstade på de borgerliga har insett vilken politik de egentligen står för, säger han och tillägger att LO inte stillatigande kommer att acceptera förändringen i a-kassan.

- Vi ska samlas för att diskutera hur vi skall bemöta det här förslaget. Klart är i alla fall att vi inte tigande kommer att godta det här, säger aftonbladet.se.

TT,Anna Lindström