Stora skillnader mellan körskolorna

NYHETER

47 procent fler klarar körkortet på bästa skolan

Att välja rätt körskola är inte det lättaste.

Antalet godkända elever varierar stort mellan trafikskolorna i Malmö och Lund.

Men vilka som är sämst är hemligt.

Foto: Emma Olsson, 26, från Malmö är mitt uppe sin körkortsutbildning. Hon valde sin körskola eftersom de hade ett bra pris och för att personalen verkade trevliga.

Skillnaden i kvalitet mellan körskolorna i Malmö/Lund är mycket stor visar Punkt SE:s kartläggning.

Det skiljer 47 procent i antal godkända elever mellan den bästa och sämsta körskolan.

I Malmö hade den sämsta körskolan endast 40 procent godkända elever, i Lund 50 procent. Vägverket får in statistik på hur många elever från varje körskola som klarar uppkörningsproven men vilka som har bäst respektive sämst resultat är hemligt.

– Tyvärr får vi inte lämna ut namnet på de körskolor som lyckas sämst även om det hade varit bra för blivande elever, säger Therese Svensson, informatör på Vägverket.

Utredning av kvalitet

För att det ska bli lättare att välja en bra körskola har Vägverket gett föreningen Motormännen i uppdrag att utreda en kvalitetsklassning av körskolorna.

– Det är väldigt svårt i dag att bilda sig en uppfattning om hur bra en trafikskola fungerar, säger Niklas Thorslund, projektledare på Motormännen.

– En stjärnmärkning skulle förhoppningsvis sporra körskolorna att höja standarden. Alla elever får helt enkelt inte lika mycket för pengarna, säger Niklas Thorslund.

Bli misstänksam om de inte svarar

Kajsa Sigvardsson