Sjukintyg från första dagen

NYHETER

Så ska arbetsgivarna sätta dit fuskarna

I enlighet med alliansens planer, kommer sjukförsäkringen försämras. Arbetsgivarna ska enligt lag kunna kräva sjukintyg från de anställda redan från första sjukdagen, uppger SVT:s Rapport.

– Vårdcentraler kommer svämmas över av folk som behöver ett sjukintyg, säger Renée Andersson som är utredare på LO till aftonbladet.se.

Bakgrunden till att alliansen nu inför möjlighet för arbetsgivarna att kräva sjukintyg, är att man vill komma tillrätta med fuskarna.

"Om vi har en situation där man misstänker att någon missbrukar systemet, så ska man kunna göra det", sade Maud Olofsson i slutet av augusti i år i SVT:s partiledarutfrågning.

Inom LO är man kritisk till förslaget, bland annat eftersom det redan idag finns det möjlighet för vissa arbetsgivare att kräva sjukintyg från första dagen.

– Den rätten har då exempelvis reglerats i kollektivavtal, säger Renée Andersson som är utredare på LO.

Vad tycker du om krav på sjukintyg från första sjukdagen?

– Personligen tycker jag att samhällets sjukvårdsresurser kan användas på bättre sätt. Vårdcentraler kommer svämmas över av folk som behöver ett sjukintyg och det kommer tära hårt på de sjukvårdande resurserna. Redan idag upplever många att det är svårt att få tid på vårdcentralen och det lär väl inte bli lättare nu.

Tror du att man behöver öka resurserna inom sjukvården nu?

– På lång sikt kan man tänkas behöva höja resurserna inom sjukvården. Extra läkarresurser lär ju behövas för att leva upp till arbetsgivarnas nya lagstadgade rätt att kräva sjukintyg från första dagen.

Inbakad självrisk

Nu är den stora frågan vem som ska betala för läkarintygen. Om kostnaden ska betalas av den enskilde så blir det dels utebliven inkomst första sjukdagen och sedan tillkommer kostnaden för läkarbesöket.

– Då blir det här ytterligare en kostnad för den enskilde. Vi har ju redan idag en "självrisk" inbakad då vi inte har någon ersättning för första sjukdagen.

Är de korta sjukskrivningarna ett problem?

– Rent generellt är det inte de korta sjukskrivningarna som är problemet utan det är de långa sjukskrivningarna som är det stora problemet. Det är bara de korta som de kommer åt med den här åtgärden. Med det perspektivet skulle det vara viktigare att komma tillrätta med andra typer av sjukskrivningar.

Fuskar vi verkligen så mycket med sjukskrivningarna?

– Tvärtom finns det en hel del undersökningar som visar på en betydande sjuknärvaro. Man har gått till arbetet fast man kanske borde ha sjukskrivit sig.

Kan det inte vara bra att sjukskriva sig en dag om man mår dåligt – även om man kanske inte är förkyld? Kan kravet på sjukintyg från första dagen försämra vår hälsa?

– Det finns en risk att man kanske ökar på risken för längre sjukskrivningar, säger Renée Andersson.

Susanna Vidlund