Nyheter

Deckare – om eleven får välja

NYHETER

Guillou, Marklund och Mankell om ungdomar själv får välja.

Men svenskläraren Birgitta Bommarco fick sina elever att läsa litterära klassiker och då öppnades deras ögon.

– Många ser annorlunda på sin egen läsning i dag, säger hon.

Birgitta Bommarcos avhandling från Lärarhögskolan i Malmö heter ”Texter och Dialog” och handlar om hur gymnasieelever läser litteratur. Under tre år lät hon sin egen klass läsa tre utvalda böcker. Som svensklärare valde hon tre klassiker – Salinger, Camus och Hermansson. Genom att studera sina elevers läseloggar kunde hon se hur deras egna erfarenheter drogs in i läsningen.

– Jag tror att det är viktigt att skolan pratar om vad eleverna upplever i skolan och när de läser, säger Birgitta Bommarco.

I studien fick eleverna även välja en egen bok. Då blev det nutida deckare som föll de flesta i smaken. Trots det vill inte Birgitta Bommarco ha någon litterär kanon, det vill säga regler över vilka böcker som elever måste läsa.

– Nej, jag tror inte på tvång. Däremot tror jag att all undervisning kan vinna på att anpassa skönlitteratur till sina kurser.

Gymnasisternas favoritförfattare

Kajsa Sigvardsson

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter