Språkutbildning för invandrare ska förbättras

NYHETER

Klyftorna i samhället, social och ekonomiskt, vidgas och intergrationspolitiken har misslyckats.

– Vi vill bryta utanförskapet, se invandrarna som individer och se över språkkunskapernas betydelse för medborgarskap, säger Fredrik Reinfeldt.

– Invandrarare ska respekteras som individer. Utöver den första tiden i Sverige behövs ingen särpolitik för invandrare, säger Reinfeldt.

Vägen till integration i samhället gör genom arbete och språkkunskaper, slår han fast.

– Språkutbildningen ska förbättras och diskimineringen motverkas.

– Vi vill förbättra integrationen och öka möjligheterna till rörlighet över gränserna. Reinfeldt vill också göra det lättare att bilda bostadsrättsföreningar i förorterna.

Läs också:

Robert Triches