Stamcellsforskare får Nobelpris

NYHETER

Forskningen har gjort det möjligt att genmodfiera möss

1 av 2

Årets nobelpris i fysiologi och medicin går till Mario R Capecchi, Martin J Evans och Oliver Smithies.

De tre pristagarna belönas för en serie grundläggande upptäckter om embryonala stamceller och DNA-rekombination hos däggdjur. Pristagarnas upptäckter har möjliggjort en ny kraftfull teknik, så kallad riktad genmodifiering i möss, som nu används inom så gott som all biomedicinsk forskning, från grundforskning till utveckling av ny sjukdomsterapi.

Nobelförsamlingens officiella motivering för att låta de tre dela priset lyder:

För deras upptäckter av ”principer för att introducera specifika förändringar av gener i möss med användning av embryonala stamceller.”

”Jag fick en känsla av inre frid”

När TT får tag i 82-årige Oliver Smithies är han milt utmattad efter att ha talat i telefonen hela morgonen.

– Så fort jag lägger ned luren så ringer det igen. Ibland orkar jag inte svara, säger han.

Han upprepar ändå snällt samma sak som de flesta pristagare gjort under årens lopp: Han blev ”glad och överraskad” när den svenska Nobelkommittén framförde beskedet.

TT: Men ditt arbete har ju nämnts i dessa sammanhang i flera år. Blev du verkligen så överraskad?

– Ja faktiskt. Och jag fick en känsla av inre frid, om man kan säga så. Så oändligt många namn glöms bort inom vetenskapens fält, även om resultatet av själva arbetet ofta blir ihågkommet. Nu kommer mitt namn att skrivas in i historien och det känns enormt, säger Oliver Smithies.

Han berättar att han inte riktigt kunde förutse resultatet av sin forskning när det hela började på 1980-talet.

– Jag trodde kanske snarare att tekniken skulle kunna användas direkt för att bota mänskliga sjukdomar men dit har vi ju inte kommit än. Det får bli nästa forskargenerations uppgift, säger han.

TT: Vad ska du göra med prispengarna?

– Det har jag verkligen inte ens hunnit tänka på! säger Oliver Smithies, lätt bestört.

Delar på tio miljoner

Oliver Smithies är äldst av pristagarna, född 1925 i Storbritannien men är numera amerikansk medborgare. Han tog sin doktorsgrad i biokemi 1951 vid Oxford University i England. Han är professsor i patologi och laboratoriemedicin vid universitetet i North Carolina, USA.

Sir Martin J Evans är född 1941 i Storbritannien och är också verksam där. Han tog sin doktorsgrad i anatomi och embryologi 1969 vid University College i London. Han är numera vid School of Biosciences och professor i däggdjursgenetik vid Cardiff University.

Mario R Capecchi är född 1937 i Italien, men är numera amerikansk medborgare. Han tog sin doktorsgrad i biofysik 1967 vid Harvard University. Han är numera professor i humangenetik och biologi vid universitetet i Salt Lake City i Utah.

Prissumman är tio miljoner kronor. Pristagarna utses av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.