Experten: Styv-pappan har fått makt över henne

1 av 2 | Foto: ondskans hus Huset där styvpappan bodde och som Bobby och hans mamma flyttade till i september 2005. Där misstänkts både Bobby och hans mamma ha blivit misshandlade av styvpappan. Trots det valde hon att stanna kvar med sin son.
NYHETER

Bobbys mamma valde att stanna hos mannen som misstänkts ha torterat både henne och hennes barn.

Martin Grann, docent och expert inom rättspsykiatri, förklarar varför.

-På något sätt har han fått makt över henne, genom hot eller misshandel. Hon ger till slut upp och anpassar sig till relationen.

Mamman misstänks bara ha gjort halvhjärtade försök att stoppa misshandeln av sonen.

Varför stoppade hon inte de brutala övergreppen?

-Antingen är hon med och har gjort detta i samråd och samverkan. Då är hon fullt ut medskyldig. Eller är hon medtvingad och då fruktat för sitt liv om hon inte deltagit, säger Martin Grann.

Svartsjuka inblandat

Hur kan man utsätta ett barn för den här typen av våld?

-Det kan bero på att styvpappan har ett behov av att utsätta andra för våld och vanmakt. Han var troligen frustrerad över Bobby och hans handikapp. Det blir negativt och kränkande för honom att inte vara far till barnet, säger Elisabeth Kwarnmark, psykolog och ansvarig för sexualbrottsbehandlingen i svensk kriminalvård.

Kan det varit svartsjuka inblandat?

-Ja, svartsjuka eller avund. Han vill inte att barnet ska vara där och störa deras relation. Eftersom Bobby var handikappad så krävde han troligen mycket av mammans tid och omsorg.

Själv utsatt

Vad är det för typ av människa som torterar ett barn?

-En människa som har problematik över sin egen förmåga och sitt begär. Det är inte otänkbart att mannen själv har utsatts för något liknande i sin barndom. De här personerna som är så otroligt våldsamma har ofta våld med sig i sin historia, säger Elisabeth Kwarnmark.

-Det kan vara så att han känner att offret ska plågas på riktigt, annars får han inte sin kick, och då tänder han inte, säger Martin Grann.

Läs mer

Anders Haraldsson