Så ska världen räddas från ett kärnvapenkrig

NYHETER

Iran dras inför säkerhetsrådet.

Men för Israel är det fritt fram att inneha kärnvapen.

Dubbelmoralen ska rädda världen från katastrof.

Foto: AP
Farlig kunskap? Två tekniker håller på att ta på sig skyddsutrustning vid en kärnanläggning i Isfahan i Iran. Tunnan innehåller uran. Nu kommer FN:s säkerhetsråd att ta upp Irans kränkraftsprogram.

Bråket mellan USA/EU och Iran om landets kärnvapenambitioner tar ännu ett steg närmare total konfrontation.

I går samlades FN:s atomenergiorgan, IAEA, till krismöte i Wien. I dag fattar de beslut om att dra Iran inför säkerhetsrådet.

Iran hotar med att kasta ut FN-inspektörerna. USA/EU med att införa ekonomiska sanktioner.

Men medan Irans försök att skaffa kärnvapen utlöser en internationell kris, så kan Israel, en annan stormakt i regionen lugnt sitta på sina missiler.

En "orättvisa" som inte är helt enkel att förstå.

Världens inställning till kärnvapen utgår från fem staters exklusiva rätt att inneha kärnvapen.

Den rätten har accepterats av 189 av världens stater, som har skrivit på det så kallade icke-spridningsavtalet, NPT, från 1968.

Goda argument

De har skrivit på mot löftet att kärnvapenstaterna ska nedrusta.

Därför finns det, trots dubbelmoralen, goda argument mot Irans rätt att skaffa kärnvapen:

 Iran har skrivit på NPT-avtalet och därmed lovat att inte skaffa nukleära vapen.

 Kärnvapen har potentialen att utplåna allt liv på vår planet. Ju fler länder som har kärnvapen, desto större risk att de någon gång kommer till användning.

 Irans president Mahmud Ahmadinejad har upprepade gånger hävdat att staten Israel bör utplånas. Vem vill att ett land med den inställningen till sin omvärld ska inneha kärnvapen?

 Iran har en historia de senaste 25 åren av att stödja terrorism. Det kan innebära en ökad risk att kärnvapen hamnar hos terrororganisationer.

Rustningsspiral

 Iranska kärnvapen utlöser en rustningsspiral. Egypten och Saudiarabien kan försöka skaffa egna.

Men allt detta till trots: varför ska Israel - ett land i krig - få ha kärnvapen?

 Israel har aldrig skrivit på NPT-avtalet och är därmed inte juridiskt bundet av kravet att avstå från kärnvapen.

Dubbelmoralens sidor

Därför behöver landet inte heller underkasta sig några inspektioner från FN:s atomenergiorgan, IAEA.

 Och - av det enkla skälet att Israel redan har kärnvapen. Precis som Indien, Pakistan och kanske Nordkorea. Säg mig den nation som är beredd att med våld tvinga en kärnvapenstat att ge upp sina vapen.

Dubbelmoralen har sina goda, dödliga skäl.

Länder med kärnvapen

Wolfgang Hansson