Maria Wine hedras med park

Foto: PETER KJELLERÅS
Maria Wine ska hedras.
NYHETER

Författarinnan och poeten Maria Wine hedras nu med en park i Råsunda. Solna vill levandegöra minnet av henne och uppkallar därför ett område i kommunen efter henne.

Parken ligger mellan Hasselstigen, Erik Sandbergs gata och Råsundavägen nära Filmstaden. Maria Wine är bland annat känd för verken "Ring i ring" och "Skärvor av pärlemor".

Jonas Andersson