Vilda vänstern - snattar mer än andra

NYHETER

Kristdemokraterna är mest laglydiga

Vänsteranhängare snattar nästan lika mycket som 15-åringar och moderater är det borgerliga blockets värstingar.

Mer än hälften av vänsterns anhängare har någon gång stoppat på sig varor utan att betala.

Det visar en undersökning från Sifo som kartlagt svenskarnas snatteribrott.

Det är tidningen Ica-kuriren som låtit Sifo undersöka svenska folkets snatteriförsyndelser. 1 000 svenskar i alla åldrar fick frågan om de någon gång snattat.

Bland vänsterpartiets anhängare svarade 62 procent ja på den frågan. Det är dubbelt så många som de två andra partierna inom det rödgröna blocket, socialdemokrater och miljöpartister hamnar på 30 respektive 29 procent.

– En förklaring är nog att vi har många låginkomstagare och utsatta människor bland våra väljare, säger vänsterpartiets informationschef Jenny Lindahl Persson till Ica-kuriren.

– Jag har inga synpunkter på våra väljares privatmoral.

Moderata värstingar

Moderaterna är det borgerliga blockets värstingar. Bland m-sympatisörerna har 25 procent snattat.

Kristdemokraterna är de som har lättast att hålla fingrarna i styr. Där svarar bara 14 procent att de gått från butiken utan att betala. Partiet som håller moralen högt visar sig leva som de lär, under förutsättning att intervjupersonerna svarat ärligt på frågan.

– Det här gläder mig. Hade vi funnits i andra änden hade det varit bekymmersamt. Att göra rätt för sig och inte ta något som tillhör andra - det är så vi vill att folk ska bete sig, säger Göran Hägglund till Ica-kuriren.

Vänsterpartisterna är som tonåringar

Varje år är det ungefär 15 000 personer som på något sätt ertappas och får någon form av straff, böter eller strafföreläggande för snatteri. Men hur många som snattat är svårt att få någon statistik på.

– Man kan tänka sig att det finns ett väldigt stort mörkertal, säger Eva Björkner på Brottsförebyggande rådet.

Värt att notera är att det inte framgår av Sifoundersökningen när de tillfrågade snattade. En undersökning från 2005 visar att 66 procent av 15-åringarna begått någon form av stöldbrott, alltså ungefär lika stor andel som hos vänsteranhängarna i Sifo-undersökningen.

– För många är det säkert så att man gör något i tonåren, som sedan inte upprepas, säger Eva Björkner.

Carl-Magnus Fagerholm