För många lärare utbildas

NYHETER

Högskoleverket varnar för läraröverskott

Sverige utbildar tusentals fler lärare än vad som behövs, säger Högskoleverket och uppmanar lärosätena att minska antalet utbildningsplatser snarast möjligt, skriver Dagens Nyheter.

Nästa år utexamineras 2500 fler lärare för gymnasiet och grundskolans årskurs 4–9 än vad skolorna behöver. Till år 2020 kommer läraröverskottet att vara 250 procent, skriver Högskoleverket i en rapport som presenteras på måndagen.

Skolvärlden har länge talat om lärarbrist och staten har satsat stort på fler högskoleplatser, på många håll har kvaliteten blivit lidande.

På förskolor kommer det dock att vara fortsatt brist på högskoleutbildade lärare. Det kommer också att behövas fler yrkeslärare på gymnasiet.

Tidigare lärarbrist

– Redan nu är det ett överskott på grundskollärare i de högre årskurserna och bland gymnasielärare. Där riskerar det att bli ett större överskott i framtiden, säger Jean-Pierre Zune på Högskoleverket till TT.

– Jag kan tänka mig att den här rapporten gör att många unga kommer att dra åt sig öronen och fundera på något annat, fortsätter han.

Hur kommer det sig att tidigare bedömningar visat på att det funnits en stor lärarbrist?

– Förändringen har skett väldigt snabbt. Går vi fem år tillbaka var det definitivt inte så här, svarar Zune.

Högskoleverket konstaterar också att mer än hälften av lärarna börjar arbeta där de utbildat sig. I vissa län stannar upp till 80 procent. Verket anser därför att det borde finnas en regional planering som kompletterar den nationella.

Den som vill bli lärare bör enligt verket satsa på att bli förskollärare, yrkeslärare och fritidspedagog – inom de kategorier råder stor brist.

TT