Göran Persson omvald som s-ordförande

NYHETER

Enhälligt beslut av kongressen

Foto: Göran Persson gratuleras efter omvalet till partiordförande av LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Göran Persson omvaldes enhälligt som partiordförande av socialdemokraternas partikongress på måndagseftermiddagen.

På måndagen valdes Göran Persson om som partiordförande för fjärde gången. Och han öppnade för att han kan bli kvar längre än de fyra år han valdes för.

– Jag är ju inte lastgammal. Vid nästa kongress är jag i en normal ålder för en europeisk politiker, sade han.

Kongressen valde också in finansminister Pär Nuder i partiets högsta ledning, verkställande utskottet, där också Persson och partisekreteraren Marita Ulvskog sitter. Bosse Ringholm, Mona Sahlin, Elvy Söderström och Wanja Lundby-Wedin valdes om.

Vill snabba på tandvårdsreform

Socialdemokraterna vill genomföra en tandvårdsreform för alla redan i början av nästa mandatperiod, om partiet vinner valet. Tidigare har de talat om att införa en ny tandvårdsförsäkring successivt, utan att ange en tidsplan.

– Vi har fått oroande rapporter om att allt fler människor avstår från tandvård av ekonomiska skäl, säger vårdminister Ylva Johansson som förklaring till att reformen ska skyndas på.

Men det beror också på att ombuden på den pågående s-kongressen i Malmö har tryckt på.

Reformen ska innehålla incitament för regelbundna tandläkarbesök, vilket betyder stöd i någon form. Dessutom ska de högsta tandvårdskostnaderna minska rejält.

I dag är den genomsnittliga kostnaden för tandvård mindre än 2000 kronor per person och år. Det är inte en orimlig kostnad, tycker Ylva Johansson. Det är när kostnaderna blir högre än så som stödet ska komma in.

Dyr reform

Hur mycket reformen kostar vill Ylva Johansson inte svara på. Någon gång före valet kommer sådana preciseringar. Men det blir en dyr reform, erkänner hon:

– Det här är en kostsam reform, naturligtvis. Det är en viktig och stor prioritering om kongressen väljer att satsa på tandvården. Men det är också så att vi har en stark ekonomi och en god ekonomisk utveckling, så vi har råd med den här reformen.

Fler pedagoger

Skolminister Ibrahim Baylan lovade att de 100 skolor som har högst andel elever som inte når behörighet ska få anställa tio extra pedagoger vardera. I första hand ska personer som behärskar elevernas modersmål rekryteras.

Därtill lovade han en kompetensutveckling i läs-och skrivutveckling för 10000 lärare som undervisar elever i de lägre åldrarna. De ska också få kunskaper så att de tidigt kan upptäcka elever som riskerar att inte nå målen.

Kongressen avslog som väntat ett förslag från Västerås arbetarkommun om sänkt skatt på hushållsnära tjänster. Bara ett fåtal ombud röstade ja.

Kongressen röstade också ned en motion om att alkoholskatten inte ska få sänkas. Regeringen har i budgetförhandlingarna drivit sänkt spritskatt, trots viss intern partikritik. Nuder vill dock inte dra slutsatsen att kongressen sagt ja till att skatten ska sänkas.

– Man har varken sagt bu eller bä, säger han.

TT