- Man ser hela stan från parken

1 av 2
NYHETER

I dag: Therese Ceder, 17, studerande, Södermalm

Vad: Hänga i Bastuparken.

Var: Vid Mariatorget.

Hur: Ensam eller med kompisar.

Varför: Det är en utsiktsplats där man ser över hela stan.

Clarence Frenker