Spermadonator tvingas betala underhåll

NYHETER

"HD-dom bekräftar orimlig familje-lagstiftning"

Han donerade sperma till ett lesbiskt par.

När kvinnorna separerade krävde de att han skulle betala underhåll för de tre barnen.

De drev fallet till Högsta Domstolen som nu givit kvinnorna rätt.

Foto: Måste betala.

Den 39-årige mannen från Örebro som donerat sperma till ett lesbiskt par slipper inte undan faderskapet.

I går avgjorde Högsta domstolen, HD, fallet: mannen är far till alla tre barnen och dessutom fortsatt underhållsskyldig.

Han ska betala 3 000 kronor i månaden.

Mannen donerade sin sperma till ett lesbiskt par i början av 90-talet.

Tre söner

Tre söner föddes med hjälp av inseminering av den ena kvinnan. Mannen skrev så småningom på ett faderskapserkännande.

Till Svenska Dagbladet har mannen tidigare sagt att han och de två kvinnorna kommit överens om att ansvaret för barnen skulle vara deras och att han endast skulle träffa dem sporadiskt.

Men de två kvinnorna separerade några år efter att barnen fötts. Kvinnan som flyttade från den biologiska mamman kunde inte hjälpa till ekonomiskt.

Den kvinna som fött barnen krävde då mannen på underhållsbidrag. Fallet fördes till domstol.

Både tingsrätt och hovrätt dömde till kvinnornas fördel.

Nu har alltså även högsta instans sagt sitt och instämt i de tidigare domarna.

"Orimlig lagstiftning"

För Riksförbundet för sexuellt likaberättigade, RFSL, har fallet varit ett exempel på vad som kan hända när lesbiska kvinnor inte haft rätt till insemination, skriver Svenska Dagbladet.

Idag har de det och då är det istället den nuvarande lagstiftningern som är orimlig.

Det anser Sören Andersson, ordförande i RFSL. Han säger till tidningen att om det varit en man och en kvinna som varit gifta och fått barn genom insemination hade mannen i betraktats som far, oavsett vem den biologiske fadern var.

Sören Andersson säger att det är medmamman som borde ha både rätt och skyldighet att hjälpa till med barnet.

Simone Söderhjelm