Identifiering av de döda i Thailand

NYHETER

- en mödosam process

1 av 2 | Foto: Kännetecken, dna och tandkort bidrar till identifieringen.

Rättsläkare, rättstandläkare och kriminaltekniker undersöker varje kropp och kontrollerar och fotograferar synliga kännetecken-exempelvis smycken, kläder, födelsemärken.

Därefter görs en tandundersökning och dna-prov tas. Detta antecknas i ett post mortemprotokoll (id-uppgifter efter döden).

I Sverige samlar polisen in dna-prov från närmast anhöriga och söker fram tandkort. Uppgifterna antecknas i ett ante mortem-protokoll (id-uppgifter före döden) som skickas vidare till identifieringscentret i Phuket.

De bägge protokollen jämförs och om de efter en andra kontroll stämmer överens utfärdar de thailändska myndigheterna en dödsattest.

Det svenska generalkonsulatet i Phuket utfärdar ett intyg om dödsfall i utlandet och den avlidne flygs hem till Sverige.

Källa: Generalkonsulatet i Phuket