Nio av tio svenskar vill förbjuda mobiler i skolan

avOskar Forsberg

NYHETER

Drygt nio av tio svenskar håller med Socialdemokraternas förslag att mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet.

Det visar en ny undersökning från Aftonbladet/Inzio.

– Det är överraskande att det är så många som tycker att det ska vara förbjudet, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

Hon konstaterar också att det är ett ämne som väcker starka känslor.

Mobiler kan störa elevernas koncentration och minska arbetsron i klassrummen, vilket har slagits fast såväl i forskningsstudier som av skolpersonal.

Det har emellertid inte funnits något förbud mot mobiler i skolan. Det vill Socialdemokraterna ändra på och går nu till val med ett mobilförbud i klassrummen.

Och de flesta svenskar håller med. Det visar en ny undersökning från Aftonbladet/Inzio.

Foto: TT

69 procent av de tillfrågade tycker att mobil ska vara förbjudet under lektionstid, men tillåtet på raster och håltimmar i grundskolan.

”Absolut inte på lektion, måste finnas någon respekt för läraren kvar”, skriver en av de tillfrågade.

22 procent tycker att mobiler ska vara helt förbjudet i skolan.

”Överraskande”

Endast fyra procent svarar att det ska vara helt tillåtet med mobilanvändande.

– Det är överraskande att det är så många som tycker att det ska vara förbjudet. Tanken att skolan ska följa med tiden och tillåta mobiler har fått väldigt lite stöd, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

När det gäller gymnasiet ökar andelen som tycker att mobil ska vara förbjudet under lektionstid, men tillåtet på raster till 76 procent.

Sju procent tycker mobil ska vara helt förbjudet och 12 procent att det ska vara helt fritt.

Siffrorna skiljer sig inte nämnvärt mycket mellan åldersgrupperna.

”Starka känslor”

Karin Nelsson, analyschef på Inizio, är överraskad att siffrorna håller i sig även när frågorna gäller gymnasienivå.

Foto: Jonas Herjeby
Karin Nelsson.

– Det är också fler kvinnor än män som tycker att mobiler ska vara helt förbjudet, säger Karin Nelsson.

Lite drygt varannan av de tillfrågade, 52 procent, tycker att det är ett bra förslag att rektorn ska få bestämma om det ska vara tillåtet eller förbjudet att använda mobil på raster och håltimmar. 27 procent tycker det är ett dåligt förslag och 20 procent har svarat att de inte vet.

”Är det ett problem, förbjud på den skolan. Men inget generellt förbud”, skriver en av respondenterna.

Många av de tillfrågade har mycket klara åsikter i frågan.

– Det är tydligt att det är väldigt starka känslor kring det här, säger Karin Nelsson.