Nytt beslut: tältlägret i Malmö rivs

Av: Linnea Järkstig, Oskar Forsberg, Susanna Nygren, Jon Demred

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4

NYHETER

Ett överklagande stoppade dagens avhysning av EU-migrantlägret i Malmö.

Nu är beslutet klart – lägret ska rivas. Men strax därpå överklagades beslutet återigen.

– Det innebär att vi inte sätter stopp för verkställigheten, säger Bengt Olofsson, jurist på Mark- och miljödomstolen.

Tipsa | Aftonbladet

Klockan 16 på söndagseftermiddagen gick tidsfristen ut för de boende på EU-migrantlägret Sorgenfri. Men trots det har många valt att stanna i lägret.

I dag trodde man att polisen skulle starta avhysningen av lägret. Ett hundratal Malmöbor samlades på platsen för att försöka hindra polisen att ta sig in på området, men polisen sågs aldrig till.

– Vi har ingen aktivitet på gång där just nu och vad vi har för eventuell planering kommenterar jag inte i nuläget, säger Lars Förstell, presstalesman på polisen.

Avhysning stoppas inte

Frivilligorganisationen Centrum för sociala rättigheter överklagade Malmö stads beslut till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Men under fredagen överklagade de vidare till Mark- och Miljödomstolen i Växjö. Kravet är inhibition, det innebär att avhysningen stoppas i väntan på att domstolen behandlat överklagandet.

Strax efter 14 fattade Mark- och miljödomstolen sitt beslut.

– Vi har avslagit överklagandet av Länsstyrelsens beslut, säger Bengt Olofsson, jurist på Mark- och miljödomstolen.

Men inte långt därefter överklagades beslutet till Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm. Det kan ta någon eller några dagar innan saken avgörs i det steget.

Det finns många anledningar till att det första överklagandet avslagits.

– De sanitära förhållandena på platsen och omständigheterna angående markägaren gör att vi tagit det här beslutet, säger han.

”Vi avvaktar”

Enligt Jeanette Silow, avdelningschef på Miljöförvaltningen är de på kommunen redo att verkställa beslutet när polisen gett klartecken.

Det nya överklagandet förändrar inte läget för kommunen.

– Vi fortsätter vårt arbete och avvaktar besked från polisen när vi kan påbörja städningen av lägret, säger hon.

Att den första överklagan avslogs var inte oväntat enligt henne. Hon tror dessutom att överklagan till Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm kommer att avslå överklagan.

– Nu har två instanser avslagit överklagan och vi tror fortfarande på det här beslutet så vi fortsätter vårt arbete med att verkställa beslutet.

Polisen kan inte kommentera ärendet mer än att de ska bidra med handräckning. Däremot kan de inte säga när, hur och var denna ska inträffa.

Texten uppdateras

Publicerad: