Ekeroths stödjer sig på gammal statistik inför miljonpublik

Publicerad 2015-08-29

Kent Ekeroth.

Inför BBC Worlds mångmiljonpublik hänvisar SD:s Kent Ekeroth till 15 och 30 år gamla studier.

Som inte stödjer hans teori om brottsligheten ökar med fler flyktingar, skriver Dagens Nyheter.

– Situationen i dag är troligtvis värre än vad det var då, säger han till tidningen.

Riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) intervjuades av BBC Worlds program Newsday i torsdags och fick då frågan om det finns statistik som stödjer hans påstående att brottsligheten ökat när antalet flyktingar i Sverige växer.

I intervjun svarar han ”definitivt” – men hänvisar till 15 och 30 år gamla studier som inte ger stöd till hans tes, skriver Dagens Nyheter.

Decennier gammalt

Rapporterna han hänvisar till publicerades 2005 respektive 1996 av Brottsförebyggande rådet. Den förstnämnda bygger på data från perioden 1997-2001 och den sistnämnda på data från slutet av 1980-talet.

De visar att andelen misstänkta, inte dömda, för brott är högre bland de födda utomlands eller med en eller två föräldrar födda utanför Sverige i jämförelse med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar.

Men den ger inget stöd för Ekeroths tes om att brottsligheten ökat i Sverige i takt med den växande flyktingströmmen. Att påstå det är en lögn, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, som granskat rapporten från 2005.

– Den senaste studien visade på att överrepresentationen för registrerad brottslighet är 2 till 2,5 gånger högre för den gruppen. Men den visar inte att andelen invandrare i brottsligheten har ökat eller att flyktinginvandring skulle driva upp brottsligheten i Sverige, säger han till DN.

”Troligtvis värre”

Trots att ingen ny studie har gjorts de senaste tio åren tycker inte Kent Ekeroth att det är några problem med de slutsatser han dragit, enligt DN.

– Invandringen i de här grupperna som då pekades ut i rapporten har bara ökat. Situationen i dag är troligtvis värre än vad det var då, säger Ekeroth till tidningen.

Han säger också att det är ett problem att det inte gjorts någon ny studie och ska lämna in motion i riksdagen om att Brå ska genomför en ny undersökning för att ta fram uppdaterad statisk.

Ekeroth intervjuades i BBC World som når en mångmiljon publik från världens alla hörn med anledning av det ökandet stödet för Sverigedemokraterna i de senaste opinionsundersökningarna.

Följ ämnen i artikeln