Stockholm Vatten om sopstrejken: ”De har ju skött det hittills”

NYHETER

Ett 70-tal sopåkare sa upp sig i ena företaget – det andra har röstat för strejk.

Men Stockholm Vatten känner ingen oro för stadens sopkaos.

– Reno Norden jobbar stenhårt för att lösa detta och det tror jag att de kommer att göra, säger Jan Ekvall, chef för avfallsavdelning på Stockholm Vatten och avfall.

Jan Ekvall, Stockholm Vatten och avfall.

Under onsdagsmorgonen gick det 70-tal strejkande i Stockholms ena sophämtningsföretag, Reno Norden, gemensamt in till jobbet och sade upp sig. De fick stöd av kollegorna på det andra företaget, Liselotte Lööf, som i ett möte beslutade att officiellt gå i strejk under onsdagskvällen.

– Vi stöttar ju killarna på Reno. Vi är ju ett och samma kollektiv. Detta påverkar ju alla, säger Liselotte Lööf-sopåkarnas talesperson Joaquin Ansoleaga Suarez, 43.

Men Jan Ekvall, chef för avfallsavdelningen på Stockholm Vatten, har inte fått någon bekräftelse av en strejk på Liselotte Lööf.

– Representanterna därifrån säger att det inte är bekräftat, men hotet finns ju där, säger Jan Ekvall.

Vad skulle en strejk på Liselotte Lööf innebära för avfallshanteringen i Stockholm?

– Det skulle naturligtvis göra situationen ännu värre. Då får vi ju vidta de åtgärder vi kan vidta på kort sikt och så får vi försöka att hitta en långsiktig lösning. Liselotte Lööf får reda ut detta i så fall – precis som Reno Norden gjort.

”Har skött hämtningarna”

Jan Ekvall tror att Reno Norden kommer att reda ut Stockholms sopkaos.

– Entrepenören, alltså Reno Norden, jobbar ju med att försöka ersätta denna personal förstås. De har ju haft en förhoppning om att aktionen skulle avbrytas och att personalen skulle komma tillbaka så nu har vi ju ett annat läge. Nu får de ju rekrytera annan personal från bemanningsföretag och från andra entrepenörer för att hjälpa till med det här, säger han.

– De har ju skött hämtningarna hittills. Men sedan är det ju lite olika. Reno Norden har ju ett avtal som snart övergår i ett annat avtal. Liselotte Lööf kommer ju tappa sitt uppdrag den första oktober så jag vet inte hur de kommer att reagera om deras medarbetare skulle gå i strejk, säger han.

Skulle ni kunna avsluta samarbetet med Reno Norden?

– Vi har ju ett avtal med Reno Norden och det är ju de som ska utföra detta åt oss. Om de inte klarar sitt uppdrag så är såklart det den yttersta konsekvensen. Men vi försöker ju att lösa den här situationen med dem, med det vi kan. Men uppdraget vad gäller avfall ligger fortfarande hos dem.

”Kommer att lösa det”

Den 1 oktober inleder Stockholm Vatten och Avfall ett nytt sophämtningsavtal – där Reno Norden och företaget Suez ingår. Men även om Jan Ekvall beklagar sig över onsdagens uppsägningar så är han ännu inte orolig för Reno Nordens del i avtalet.

– Det är ju beklagligt det som har hänt, jag tycker att det är jättetråkigt. Sopgubbarna gör ju ett jätteviktigt jobb. Det ser man ju inte minst i dessa situationer. Men jag kan inte kommentera situationen på Reno Norden. Jag vet att Reno Nordens arbetsledning jobbar stenhårt för att lösa detta och det tror jag att de kommer att göra också.

Vad betyder företagets hantering av denna kris för det nya avtalet?

– Det avtal som vi har nu, tecknat från den första oktober och framåt, det gäller ju i fem år. Och det är ju ett helt nytt avtal som skiljer sig mycket från det nuvarande. Vi har ju ett avtal med dem nu och ett annat avtal med dem från den första oktober och om de inte kan sköta det och inte hämtar soporna så får vi ju bryta det. Men där är vi ju inte alls nu.

– De jobbar ju jättemycket med att få in nya chaufförer. De signaler vi fått från Reno Norden är att de ser med tillförsikt fram emot att de ska klara den nuvarande störningen.

Nycklarna kan bli problem

Förutom löner handlar strejken om en inventering av nycklar till soprum och fastigheter. Sopåkarna har vägrat dela med sig av informationen om vart nycklarna går.

Nu, när sopåkarna sagt upp sig, riskerar den kunskapen försvinna. En lösning är att begära in nya nycklar från fastighetsägarna.

– Det har vi gjort i en del områden, men det är ganska många nycklar och det är svåradministrerat. Alla fastighetsägare vill inte lämna ut fler nycklar. De vill att entreprenörerna tar hand om nycklarna och förvarar de säkert, säger Jan Ekvall.

Han förklarar att nycklarna ska märkas upp och vara identifierbara.

– Det är ju inte alls sopgubbarnas nycklar alls. Att bara de vet vart de går, det är egentligen en utpressningssituation.

Kan detta bli ett problem?

– Ja, alla nycklar är ju inte uppmärkta och om det kommer nya sopåkare kommer de ha svårt att veta vart nycklarna går. Därför vädjar vi också till fastighetsägarna att reklamera om soporna inte hämtas, säger Jan Ekvall och fortsätter:

– Det är en försvårande omständighet för att komma i kapp med sophanteringen.

ARTIKELN HANDLAR OM

Stockholm