Jätteövning ska bygga upp försvaret igen

Uppdaterad 2017-09-14 | Publicerad 2017-09-10

Angriparna kommer från öst. På svensk mark mobiliserar armén, marinen och flygvapnet, upp emot 20 000 svenska soldater. Det är den största militärövningen på över 20 år och ett första steg i att bygga Sveriges nya försvar.

Den 11 september inleds försvarsövningen Aurora 17. Aurora betyder morgonrodnad som är det färgspel som uppstår på himlen när solen går upp. Övningen kan beskrivas som gryningen för det nya svenska försvaret. För riksdagen har beslutat att Sveriges försvar ska stärkas och ges en ny inriktning.

– Vi tar nu de första stapplande stegen, säger generalmajor Bengt Andersson, högste ansvarige för Aurora 17.

– Det är det försämrade omvärldsläget, också i närområdet, som skapar behovet av den här typen av övningar. Till närområdet räknar vi också Ukraina, säger han.

Stockholm och Gotland

Övningen koncentreras till Mälardalen, norr och söder om Stockholm och på Gotland Men det finns också aktiviteter i Göteborg och i andra delar av Syd- och Mellansverige. Förutom de svenska soldaterna deltar förband från USA, Frankrike, Norge, Finland, Danmark, Estland, Litauen och Lettland, omkring 2 000 soldater liksom hemvärnet och ett 40-tal myndigheter.

Finska och amerikanska soldater agerar motståndare.

– Det innebär att vi kommer att ha kvalificerade system emot oss. Och det är mycket bra, säger generalmajoren.

– Det primära syftet med övningen är att öka försvarsmaktens operativa förmåga. Efter övningen ska de olika vapengrenarna ha förmåga att strida tillsammans, säger Bengt Andersson.

Nedrustning och avspänning

Övningen är omdebatterad och alla är inte lika förstående. Agnes Hellström är ordförande i Svenska freds.

– Vi anser att den här typen av militärövningar bara ökar spänningarna i närområdet. Det försvårar arbetet för nedrustning och avspänning, säger hon.

Försvarsminister Peter Hultqvist menar att övningen enbart är defensiv.

– Vi deltar inte i någon eskalering på något sätt, sade Hultqvist i samband EU:s försvarsministermöte i Tallinn i veckan.

Flera aktörer planerar att göra sin röst hörd i protest, särskilt mot det som uppfattas som ett samarbete med Nato. Det kommer att bli demonstrationer på flera håll i landet, både i Göteborg och i Stockholm. Polisen räknar också med demonstrationer utan tillstånd. Redan nu finns flera upprop som cirkulerar på Facebook.

Logisk och nödvändig

Andra analytiker tycker att övningen är logisk och nödvändig.

– Så länge vi har en försvarsmakt så måste de öva regelbundet för att ha den effekt vi förväntar oss av dem. Det här är en självklar följd av att vi nu återskapar större förband, säger Robert Egnell, professor vid Försvarshögskolan.

Samtidigt har han synpunkter på politikernas långsiktiga agerande.

– Det här är en läxa från de senaste femton åren att även när det ser som allra ljusast ut så kan det ganska fort bli värre. Då kan man inte så fullständigt lägga ner verksamheter som Sverige gjorde under många år, säger Robert Egnell.

Övningen Aurora 17 kommer att följas av en rad andra större och mindre övningar i en trappa upp mot nästa stora försvarsövning, Aurora 20.

– Vi tar nu de första stapplande stegen.

Generalmajor Bengt Andersson, högste ansvarige för övningen Aurora 17, om att bygga upp det nya svenska försvaret.