Kolla ditt sjukhus – så ser det ut

Andel epiduralbedövningar i procent per sjukhus 2015

avMary Mårtensson

Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen (2015 års siffror)