Kritik när ryskt fartyg lossar i Sverige

Marielle Theander Olsson/TT

Publicerad 2022-04-22

Oxelösunds hamn. Bilden är tagen i fjol. Arkivbild.

”Urvattnade” och ”verkningslösa”. Fackförbunden i hamnarna är kritiska mot EU:s nya sanktioner när ett ryskt fartyg nu får dispens att lossa sin last i Oxelösund.

– Det är inte så att vi har något alternativ här, säger Michael Koch, enhetschef på Kommerskollegium.

Nyligen införde EU:s medlemsländer ett femte sanktionspaket mot Ryssland, som bland annat innebär att ryskflaggade fartyg inte längre får lägga till i EU-hamnar. Paketet innehåller dock en lång rad undantag för olika varor, bland annat för transporter med livsmedel, läkemedel, humanitärt bistånd, gas och olja.

Även aluminium finns med på undantagslistan och nu har ett ryskt fartyg från S:t Petersburg lastat med aluminium till svensk industri fått dispens att lossa i Oxelösunds hamn, vilket Ekot i Sveriges Radio rapporterat om.

Hamnarbetarförbundets ordförande Martin Berg är kritisk mot de många undantagen och kallar sanktionerna ”verkningslösa” och ”ett spel för galleriet”.

– EU:s sanktionspaket var ju väldigt andefattigt och urvattnat redan innan. Att man sedan är så villig att ge dispenser, det är anmärkningsvärt, säger han till TT och fortsätter:

– Nu blir det ”business as usual” för ryssarna.

Hamnarbetarförbundet har en pågående blockad mot ryska fartyg och ryskt gods, men Martin Berg skulle framför allt vilja se hårdare sanktioner från regeringen.

”Undantar många fartyg”

Fackförbundet Transport, som är det andra facket i hamnarna, har tidigare varslat om en blockad av ryska, ryskflaggade och ryskkontrollerade fartyg från den 1 maj. Frågan ska nu diskuteras i början av nästa vecka, men sannolikt kommer varslet om blockaden ligga kvar, enligt Transports förbundsordförande Tommy Wreeth.

– Anledningen att vi väntade till första maj var för att ge alla som skulle importera gods en möjlighet att flytta över det till fartyg som inte är ryska, ryskflaggade eller ryskkontrollerade, säger han.

Tommy Wreeth delar uppfattningen att sanktionerna från EU är ”urvattnade”, Inte minst då de enbart omfattar fartyg som är ryskflaggade eller registrerade i Ryssland.

– Då undantar man i princip mer än hälften av fartygen från Ryssland som är bekvämlighetsflaggade. Sedan räknar man upp så mycket undantag i godsslag. Jag skulle tro att att mellan 80 och 90 procent av godset till Sverige är undantaget, säger han.

Inga alternativ

Det är Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som på uppdrag av regeringen ansvarar för den del av sanktionerna som gäller förbudet mot ryska fartyg i EU-hamnar. Än så länge är den beviljade ansökan om fartyget i Oxelösund den enda som kommit in.

– I EU-förordningen finns ett antal tydligt angivna undantag där fartyg får anlöpa trots att huvudregeln är ett förbud, säger Michael Koch, enhetschef på Kommerskollegium.

Myndigheten tar därmed inte ställning till något annat än om fartyget har den last som uppges i ansökan, enligt Michael Koch.

– Det är inte så att vi har något alternativ här. Om det finns ett skäl för undantag och någon söker för det skälet så får vi försöka fastställa att fartyget är lastat med aluminium och då ger vi ett undantag enligt förordningen. Skulle fartyget vara lastat med någonting annat så får man inte lossa det.