Dömda ska lättare kunna skickas till hemlandet

Av:  TT

Det ska bli lättare att skicka tillbaka fängelsedömda EU-medborgare till sina hemländer. Arkivbild.
Det ska bli lättare att skicka tillbaka fängelsedömda EU-medborgare till sina hemländer. Arkivbild.

Regeringen föreslår att det bli ska lättare att skicka tillbaka EU-medborgare som dömts till fängelse i Sverige till deras hemländer.

För att åstadkomma detta har man nu föreslagit två lagändringar genom en lagrådsremiss. Det handlar dels om att ta bort kravet på att särskilda skäl måste föreligga för att skicka tillbaka en person, om det återstår mindre än sex månader av straffet vid tid­punkten för tillbakaskickningen.

Enligt det andra ändringsförslaget ska det bli lättare att skicka över domar till andra medlemsstater innan Kriminalvårdens beslut vunnit laga kraft.

”I svenska anstalter och häkten finns stora grupper av utländska med­borgare som saknar anknyt­ning till Sverige. Med de nya reglerna på plats kommer fler domar kunna skickas över till andra medlems­stater, vilket kan antas leda till fler över­föranden av dömda personer”, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson (S), i ett pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 december i år.

Publisert: