Så vill partierna stoppa mäns våld mot kvinnor

Regeringen presenterade ifjol sitt åtgärdspaket för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Flera av punkterna i programmet har sedan dess införts.

Men vad bör man göra mer?

Så här svarar riksdagens partier på frågan: Vad anser ert parti är den absolut viktigaste åtgärden som bör tas för att stoppa mäns dödliga våld mot kvinnor?

Moderaterna

”Mäns våld mot kvinnor är ett problem som måste bekämpas med samhällets samlade kraft och Moderaterna har länge drivit på för viktiga straffskärpningar, men också för att utsatta kvinnor ska få ett bättre skydd – helst redan innan de utsätts för brott.

Den som är häktad kan inte fortsätta slå sin partner. Det måste därför bli betydligt enklare att frihetsberöva våldsamma män. Vårt viktigaste förslag för att stoppa mäns dödliga våld mot kvinnor är därför obligatorisk häktning för de män som misstänks för grov kvinnofridskränkning.

Det skulle innebära att betydligt fler våldsamma män häktas i nära anslutning till brottet och sedan sitter häktade under rättegången och i avvaktan på att avtjäna sitt straff. Det skulle också bidra till att öka utsatta kvinnors trygghet. En sådan ordning skulle även bidra till polisens möjligheter att klara upp brott i nära relationer, en brottstyp som ofta är svår att utreda när kvinnan slutar prata med polisen.”

Centerpartiet

Annie Lööf svarar:

”Jag och Centerpartiet vill bland annat se fotboja och kontaktförbud från dag ett efter fällande dom och vi vill kriminalisera kontrollerande beteende. Vi behöver agera med full kraft för att hindra förövare att gång på gång hota, trakassera och döda kvinnor i nära relationer, säger Annie Lööf.

Vi ser också att varningssignaler från barn och kvinnor inte tas på allvar – det handlar om liv och död och här krävs mer utbildning och högre krav på att agera när barn och kvinnor misstänks fara illa. Det åtgärdsprogram som regeringen tagit fram förra året är bra men det räcker inte, mer behövs.

Vi har lagt över 150 konkreta förslag på riksdagens bord från förebyggande åtgärder, till straffskärpningar och stöd till utsatta barn och kvinnor till att bekämpa det fruktansvärda eftervåldet. Vi vet vad som behöver göras, regeringen måste agera nu för att inte fler kvinnor och barn ska drabbas.”

Annie Lööf (C) tycker inte att regeringens åtgärdsprogram räcker.
Annie Lööf (C) tycker inte att regeringens åtgärdsprogram räcker.

Sverigedemokraterna

”Det är svårt att peka ut en enskild åtgärd. Det vi vet är att män som slår kvinnor ofta väljer att göra det igen. Därför krävs mer stöd till kvinnojourer, det behöver bli enklare att utdöma kontaktförbud, elektronisk övervakning behöver nyttjas i fler fall och för de värsta återfallsförbrytarna förespråkar vi förvaringsdom så att de aldrig ges chansen på nytt.”

Kristdemokraterna

”Det finns ingen åtgärd som ensamt löser problemet, men eftersom vi vet att mäns våld mot kvinnor är ett återfallsbrott så behöver gärningsmännen häktas, framför allt mellan domen har fallit i väntan på fängelsestraff. Idag går 2600 dömda fria i väntan på att avtjäna sina straff.

Mäns våld mot kvinnor är ett återfallsbrott. Vi vill att person med återfallsrisk prioriteras i fängelsekön.”

Miljöpartiet

”Det mesta dödliga våldet kommer efter att en kvinna signalerat att hon vill lämna förövaren. Därför måste samhället bli mycket bättre på att snabbt ge det akuta skydd som hon behöver. Hon ska aldrig behöva stå ensam.

Miljöpartiets viktigaste åtgärd för att stoppa mäns dödliga våld mot kvinnor är förslaget om ”en dörr ut ur våldet”. Vi vill att kommunerna, i samverkan med regioner och Polismyndigheten, säkerställer att varje kvinna som lämnar en våldsam relation ges en samlad ingång till samhällets stöd – en dörr ut ur våldet. Det ska räcka med en kontakt för att få det stöd som behövs: dokumentation av skador, vittnesmål, personskydd, skyddat boende, traumabehandling, hjälp med barnens situation och skolgång, samt insatser från socialtjänsten och vården.

Kvinnojourerna gör ett livsviktigt arbete runt om i landet varje dag och är i många fall de utsatta kvinnornas enda trygghet. Där samhället har brustit har de varit skillnad mellan liv och död. Det är hög tid att samhället nu stärker sitt arbete och gör gemensam sak med jourerna för att rädda liv.”

Vänsterpartiet

”Väldigt mycket behöver göras, men en viktig sak är att varje gång en kvinna mördats vill vi att det görs en haverikommission och att varje dödsfallsutredning följs av en konkret åtgärdsplan. Så kan samhället steg för steg bli bättre på att stoppa mäns dödliga våld mot kvinnor.

Vi vill även ha en ny kvinnofridskommission som kan ta ett helhetsgrepp när det gäller att ta fram förslag.”

Liberalerna genom Johan Pehrson:

”Den absolut viktigaste åtgärden på akut sikt är att kraftigt stärka reglerna om kontaktförbud för den som hotar och slår. Den kvinna som slår larm måste veta att hennes frihet väger tyngre än förövarens. Kontaktförbud måste kunna ges oftare än i dag och mycket oftare kombineras med elektronisk fotboja. Likaså ska det skyddade området ökas kraftigt och i särskilt allvarliga fall omfatta en hel kommun. 

Vid sidan av detta behövs också bättre stöd under brottsutredningen, långsiktigt och stabilt stöd till kvinno- och tjejjourer, skärpta straff samt fler poliser med specialinriktning på mäns våld mot kvinnor och alla andra former av våld i nära relationer.”

Socialdemokraterna

Här svarar ansvarig S-minister Morgan Johansson om våldet mot kvinnor.

Dödade kvinnor – samlingssida
Publisert:

LÄS VIDARE