Så ska skyddet av omhändertagna barn stärkas

Av:  Madeleine Bäckman/TT

Det nya registret ska bland annat hjälpa kommunerna att få en bättre översikt över vilka stödboenden som har brister eller som inte längre får bedriva verksamhet.
Det nya registret ska bland annat hjälpa kommunerna att få en bättre översikt över vilka stödboenden som har brister eller som inte längre får bedriva verksamhet.

Nu ska tryggheten för barn och unga placerade i stödboenden och på ungdomshem öka. Ett nytt register ska minska risken för att barn placeras på olämpliga boenden.

Efter larm om brister på HVB-hem gav regeringen Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i uppdrag att utreda hur vården av barn och unga kan bli bättre. Nu har Ivo upprättat ett nationellt register över både privata och offentliga HVB-hem, inklusive särskilda ungdomshem, så kallade SiS- hem samt stödboenden. Registret ska bidra till att förenkla kommunernas placeringar och minska risken för att placering sker på ett olämpligt boende. Enligt Ivo ska alla boenden inspekteras minst en gång per år.

”Tryggheten för placerade barn och unga är en högt prioriterad fråga för regeringen. Det nya HVB-registret blir ett viktigt verktyg för att underlätta arbetet inför placeringar och för att också möjliggöra en bättre uppföljning”, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Under 2020 fick 27 300 barn och ungdomar insatser i form av vård utanför det egna hemmet. Den vanligaste placeringen var familjehem följt av hem för vård eller boende.

Publisert: