Ifrågasatta friskolor får ut skolpeng

Anna Lena Wallström/TT

Publicerad 2021-12-08

Römosseskolan i Angered, en av de tre friskolor i Göteborg som Skolinspektionen vill stänga. Arkivbild.
Römosseskolan i Angered, en av de tre friskolor i Göteborg som Skolinspektionen vill stänga. Arkivbild.

Efter att ha fryst pengarna till de tre fristående och nedstängningshotade Römosseskolorna i ett halvår ger Göteborgs stad upp alla juridiska processer. Nära 50 miljoner kronor i skolpeng betalas ut till skolägaren.

– Det är rätt väsentligt att vi som politiker följer de lagar vi har, säger utbildningsnämndens förste vice ordförande Sofie Gyllenwaldt (M), till GP.

Grundskolenämndens ordförande Axel Darvik (L) beklagar beslutet och ser en risk för att pengarna hamnar i fel händer.

Men efter att de tidigare hindren för att betala ut pengarna – oklara ägarförhållanden och ett låst bankkonto – är borta ser inte förvaltningen, stadens jurister eller majoriteten av politikerna några andra möjligheter än att avbryta alla överklaganden och betala ut pengarna.

Det har varit flera turer kring Römosseskolorna och dess ägare Föreningen Framstegsskolan. I oktober beslutade Skolinspektionen att dra tillbaka huvudmannens tillstånd, då bedömningen är att styrelseledamöter är inkapabla att driva skola. Därmed skulle skolorna behöva stänga med kort varsel.

Men huvudmannen överklagade och begärde inhibition, det vill säga att skolorna ska fortsätta med sin verksamhet till dess att sakfrågan är avgjord. Huvudmannen fick ja till detta av domstol.

Anledningen till att Skolinspektionen vill stänga skolorna är att miljontals kronor försvunnit ur verksamheten. Två personer som varit knutna till verksamheten är åtalade för ekonomisk brottslighet.

Skolorna har muslimsk inriktning och verksamheten har flera gånger tidigare fått kritik av Skolinspektionen. Kritiken har då bland annat gällt stora brister i undervisningen, religiös påverkan och dålig studiero, vilket skolorna ska ha rättat till.