Radioaktivt dammoln spreds på Barsebäck

Av:  TT

För två veckor sedan spreds ett radioaktivt moln i reaktorhallen på Barsebäck, rapporterar Sydsvenskan.

Sex personer utsattes, men det finns ingen hälsorisk för varken dem eller allmänheten enligt det ansvariga företaget.

Det var vid saneringen av Barsebäck, som inleddes 2016 och som föranleder en total nedmontering av kärnkraftverket 2030, olyckan inträffade i det som kallas block två.

När man skulle vända på reaktortanken bottendel, kalotten, kom ett dammoln ut. Sex personer utsattes för radioaktiva partiklar och hela reaktorhallen kontaminerades.

Ämnet de exponerades för är kobolt-60.

– Alla är kontrollerade och mätningarna visar nivåer som inte är hälsovådliga. De överstiger inte heller myndigheternas gränsvärden, säger Maria Taranger, kommunikationsansvarig vid Uniper som sköter saneringen av Barsebäck, till Sydsvenskan.

Barsebäcks kärnkraftverk sett i fjärran. Arkivbild.
Barsebäcks kärnkraftverk sett i fjärran. Arkivbild.

Incidenten inträffade den 3 augusti och nämns i ett protokoll från Strålsäkerhetsmyndigheten som tidningen har tagit del av.

Enligt Ünal Ören, strålskyddsföreståndare vid kärnkraftverket, finns ingen fara för allmänheten.

– Vi har gjort omfattande kontroller även utanför anläggningen och kan inte detektera några ämnen som härstammar från oss. Det är inget som avviker på något sätt.

Reaktorhallen ska nu saneras separat från resten av byggnaden, vilket kräver ytterligare planering och resurser.

Hur olyckan kunde ske är för tidigt att säga, enligt Uniper.

Publisert:

LÄS VIDARE