Sida får kritik i ny granskning

TT

Publicerad 2022-05-12

Biståndsmyndigheten Sida får kritik av Riksrevisionen i ny granskning. Arkivbild.
Biståndsmyndigheten Sida får kritik av Riksrevisionen i ny granskning. Arkivbild.

Sida motiverar inte tillräckligt sina prioriteringar och internationella samarbeten i redovisningen, enligt Riksrevisionen.

Biståndsmyndigheten och regeringen får kritik i ny granskning.

En stor del av Sveriges internationella bistånd förmedlas varje år av Sida till biståndsinsatser som utförs av andra aktörer. 2020 förmedlade Sida 26 miljarder kronor i internationellt bistånd.

Riksrevisionens granskning visar nu att biståndsmyndigheten mellan 2018 och 2020 inte motiverat samarbetena med andra aktörer på ett tydligt sätt.

”Det går inte att i efterhand se varför Sida valt just dessa insatser, samarbetspartner och biståndsformer. Många av Sidas val har därför inte varit tillräckligt väl underbyggda.”, säger Vanessa Liu, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Något som försvårar Sidas arbete är, enligt granskningen, att regeringens styrning inte varit tillräckligt tydlig – vilket regeringen nu uppmanas att förbättra.

Sida rekommenderas också av Riksrevisionen att bli bättre på att säkerställa att man drar lärdom av tidigare insatser och att nya vägval och prioriteringar motiveras tydligare.

Regeringen bör enligt Riksrevisionen bland annat minska antalet uppsatta mål och begränsa antalet stödområden för att ge Sida möjlighet att anpassa genomförandet.

”I förlängningen borde det öka Sidas möjligheter att använda sina resurser effektivt.”, säger riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Ämnen i artikeln