Göran Persson vann strid om 40-årig brygga

Länsstyrelsen i Sörmland ville riva Göran Perssons och hustrun Anitra Steens brygga och menade att den var olaglig.

Nu har Mark-och miljödomstolen dömt till makarnas fördel – igen.

– Det var rim och reson att bryggan fick vara kvar, säger deras advokat, Nils Larsson.

Den förre statsministern Göran Persson, 72, och hustrun Anitra Steen, 72, har haft flera rättsliga tvister som gäller deras gods Övre Torp vid sjön Båven i Sörmland.

Förutom den med grannar som arrenderat ett torp på ägorna slog länsstyrelsen för tre år sedan ned på en flytbrygga inom strandskyddat område. Tvisten gick till Mark-och miljödomstolen, som avgjorde till parets fördel.

Länsstyrelsen beslutade i ett nytt föreläggande förra året att ytterligare en brygga på ägorna skulle rivas, också den inom strandskyddat område.

Bryggan byggdes någon gång mellan 1975 och 1983 och saknade tillstånd enligt strandskyddet. Länsstyrelsen menar att paret noggrannare borde ha undersökt om bryggan hade en giltig dispens. Särskilt då området vid sjön Båven ingår i ett Natura 2000-område, som värnar om vissa naturtyper och arter, och man därför är extra försiktig att ge tillstånd för bryggor.

Paret Persson och Steen överklagade beslutet till Mark-och miljödomstolen som förra veckan, liksom förra gången, inte höll med länsstyrelsen och rev upp det.

Av domstolens yttrande framgår att det gått omkring 40 år från det att bryggan anlades till att länsstyrelsen fattade beslutet om rättelse.

Det är i och för sig enligt domstolen rättsligt möjligt att ställa krav på att bryggas ska tas bort, men med tanke på att det gått mer än tio år sedan paret Persson Steen köpte fastigheten har de haft begränsade möjligheter att rikta krav mot den tidigare ägaren.

Det har inte heller styrkts att paret fick veta om avsaknaden av dispens vid köpet, därför är kravet på rättelse inte skäligt, enligt domstolen.

Flygbild på bryggan från länsstyrelsens beslut.
Flygbild på bryggan från länsstyrelsens beslut.

Advokat Nils Larsson har företrätt Göran Persson och Anitra Steen:

– Jag kan ju inte vara annat än glad, säger han. Domen kändes bra. Det är ju svåra frågor för en fastighetsägare när man får sådant här. Staten har stora resurser där den enskilde ska försöka vinna.

Är dina klienter nöjda med domen?

– Jag kan aldrig uttala mig om vad jag har pratat med dem om. Det är alltid roligt när man vinner.

Nils Larsson menar att detta mål är ett specialfall, att ålägga en fastighetsägare som ändå inte har gjort anläggningen.

– Har man gjort anläggningen själv då ska den bort men har det gått så här lång tid och man är nya ägare då ska det ske en skälighetsbedömning. Det har länsstyrelsen inte ens tänkt på och missade i paragrafen. Man har glömt bort att göra den prövningen och det fick bli domstolsprocess istället. Fastighetsägaren vann på att det var skäligt att inte ta bort den. Det var rim och reson att bryggan fick vara kvar.

Det här är det andra ärendet där länsstyrelsen i Sörmland får bakslag i domstol gällande Persson och Steen. Länsstyrelsen verkar vara extra i bakhasorna på paret?

– Var och en får skaffa sig sin egen känsla. Jag törs inte säga någonting men det här var brygga nummer två.

Det finns väl inga fler bryggor nu?

– Ärligt sagt vet jag inte!

Publisert:

LÄS VIDARE