Folkhälsomyndigheten

Fas två av vaccinationerna inleds i februari

Av: 

TT

NYHETER

Nästa fas av vaccinationen kan komma i gång i februari 2021, meddelar Folkhälsomyndigheten. Då ska bland annat vuxna som får insatser enligt LSS erbjudas vaccin.

När personer under 70 år som inte ingår i någon riskgrupp står på tur är dock fortfarande osäkert.

Gruppen i vaccinationens andra fas innefattar bland annat vuxna som får insatser enligt LSS, samt övrig personal inom vård och omsorg.

Dessutom står personer över 70 år, som inte ingår i någon riskgrupp, på tur för vaccin mot covid-19, säger statsepidemiolog Anders Tegnell på tisdagens pressträff. De äldsta av dem ska vaccineras först, enligt myndighetens prioritering.

I den första vaccinomgången har endast personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen fått vaccin, samt den vårdpersonal som arbetar där.

– De första doserna som man satte i gång med har fungerat väldigt bra, säger Tegnell.

Stor osäkerhet

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har tidigare meddelat att personer under 70 år som inte ingår i någon riskgrupp bör kunna erbjudas vaccin redan i april. Men om det kommer bli så återstår att se.

– Vi får se i vilken utsträckning vi kan leva upp till det. Antalet doser i januari, jämfört med vad vi en gång fick information om skulle komma, blev betydligt mindre, säger Anders Tegnell.

När det gäller situationen kring coronaviruset har ytterligare 205 dödsfall med bekräftad covid-19 rapporterats i Sverige sedan den 23 december.

Totalt har nu 8 484 covidsmittade personer avlidit i landet.

Men statistiken är osäker på grund av julhelgerna, påpekar Anders Tegnell.

"Längre kurva"

Sammanlagt har 428 533 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19, och just nu syns inga tecken på att smittspridningen minskar – trots att restriktionerna har skärpts betydligt under november och december. Anders Tegnell har tidigare jämfört Sverige med Belgien, där antalet smittade minskade kraftigt när hårdare åtgärder sattes in.

TT: Varför har det inte hänt mer i Sverige sedan åtgärderna skärptes?

– Det är en bra fråga som är svår att svara på, inleder Tegnell och fortsätter:

– Belgien har gått ner väldigt brant, medan länder som Österrike och Nederländerna har gått ner och vänt upp igen – med liknande åtgärder.

Kurvan i Sverige har "definitivt plattats ut" om man jämför med hur utvecklingen sett ut i andra länder, säger Tegnell.

– Vi har en betydligt plattare men också längre kurva än vad man har i andra länder.

Försämrat läge

Trycket på sjukvården är fortsatt högt. En majoritet av landets regioner, 15 stycken, arbetar i förstärkningsläge och samtliga regioner förutspår ett försämrat läge de kommande veckorna, uppger Socialstyrelsen.

Dock kräver en "betydligt mindre andel" av de sjuka patienterna intensivvård, jämfört med i våras.

De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstal för just den dagen.

ANNONS

Mumin-muggarna för 2022 är här! Förboka dem hos Cervera redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Folkhälsomyndigheten