Pekade ut Kongos regering som guldvakter

Sista rapporten från Zaida Catalán och hennes expertgrupp

1 av 4
NYHETER

Zaida Catalán, 36, övervakade FN-sanktionerna mot Kongo åt FN:s generalsekreterare.

I hennes och expertgruppens sista rapport pekades kongolesiska regeringstrupper ut för lagbrott.

– Redan här har man pekat på något mycket känsligt – men också viktigt, säger Joakim Wohlfeil, sakkunnig på väpnade konflikter inom biståndsorganisationen Diakonia.

Foto: Pavel Maira
Zaida Catalán.

Expertgruppen där FN-svenskan Zaida Catalán, 36, ingick rapporterade direkt till FN:s säkerhetsråd och generalsekreteraren om Kongo-Kinshasa. Deras senaste rapport lämnades i december 2016 och adresserades direkt till FN:s säkerhetsråd.

”Dessa grupper är säkerhetsrådets ögon och öron på några av jordens farligaste platser”, skriver Mark Leon Goldberg i FN-publikationen UN Dispatch.

Frågade ut soldaterna

I rapporten från december berättade gruppen att väpnade regeringstrupper placerats ut olagligt vid guldgruvor där företag grävde efter guld i strid mot kongolesisk lag.

Expertgruppens medlemmar hade i oktober 2016 själva sett regeringstrupper stå utplacerade vid byn Talisa i Mambasaterritoriet där ett kinesiskt gruvföretag grävde efter guld, trots att det är förbjudet av miljöskäl. Vid en direkt fråga hade soldaterna svarat att de var där för att säkra företagets gruvdrift.

Gruppen försökte kontakta gruvföretagets ägare, och även den kinesiska regeringen, men utan resultat.

– Det är olagligt att använda regeringens soldater som vakter vid privata företag. Men vanliga soldater får sällan ut sin lön, därför försörjer sig många på att extraknäcka så här. Det finns också de som jobbar för att ta fram de här konfliktmineralerna, och eftersom handeln sker illegalt sker också produktionen oreglerat. Till exempel använder man kvicksilver för att rena guld, som sprider sig rakt ut i marken och skadar befolkningen. Det är dubbel tragedi från alla håll, säger Joakim Wohlfeil, från biståndsorganisationen Diakonia, som har stor kunskap om så kallade konfliktmineraler, och industrin kring dessa.

Guld främsta mineralen

I rapporten som Cataláns grupp skrev går det att läsa: ”Guld fortsätter att vara den mineral som främst används för att finansiera väpnade grupper och kriminella nätverk. En positiv utveckling är att utredningar inletts mot kongolesiska militärer som gruppen tidigare rapporterat är involverade i sådana aktiviteter. Tyvärr fortsätter en del militärpersoner trots det att vara inblandade i guldexploatering och handel med privata företag”.

Dessutom lades en del av polisutredningarna ner, något som oroade gruppen eftersom det kunde tolkas som att olagliga aktiviteter legitimerats.

FN-sanktioner mot landet

När beväpnade grupper exploaterar naturresurser för att skapa instabilitet och lidande för befolkningen tillsätter FN:s säkerhetsråd sanktioner, vilket också skett mot landet, förklarar Mark Leon Goldberg i UN Dispatch. Expertgruppens roll var att undersöka hur sanktionerna följs:

”Men säkerhetsrådet har inte sin egen polis som kan se till att sanktionerna följs. Allt beror på samarbete mellan lokala, nationella och internationella aktörer. Samarbetet säkras ofta av att regeringar inte vill bli uthängda i sådana här rapporter, och på så vis få säkerhetsrådets uppmärksamhet mot sig”, skriver Goldberg vidare.

”Ovärderliga arbete”

FN:s generalsekreterare António Guterres beklagade i går Zaida Catalán och kollegan Michael Sharps dödsfall djupt och sa i ett uttalande att expertgruppens viktiga arbete kommer att fortsätta:

”Michael och Zaida förlorade sina liv när de försökte förstå orsakerna till konflikten och osäkerheten i Kongo-Kinshasa, för att hjälpa till att skapa fred i landet och för dess folk. Vi kommer att hedra deras minne genom att fortsätta stödja expertgruppens och FN-familjens ovärderliga arbete i Kongo-Kinshasa.”

Zaida Catalán och Michael Sharp befann sig tillsammans med fyra kongoleser i Ngombe i Kasai-regionen i södra Kongo-Kinshasa när deras mopedtaxi stoppades på en bro den 12 mars.

Utredde massaker

Kasai-området är ett av de farligaste områdena i landet. Där slåss soldater från milisen Kamwina Nsapu mot regimtrupper och båda grupperna har enligt FN gjort sig skyldiga till grova övergrepp mot såväl soldater som civilbefolkningen. Runt 400 människor har dödats den senaste tiden.

I februari läckte en film ut som visade hur regeringstrupper sköt ihjäl 13 civila kvinnor och barn på en väg i Kasai. Det var bland annat den massakern som expertgruppen utredde.

Joakim Wohlfeil, som var i Kongo-Kinshasa senast förra året, säger att den lågintensiva konflikt som pågår i landet har förvärrats sedan president Joseph Kabila vägrat avgå trots att hans mandatperiod gick ut förra året.

Milisen pekas ut

– Regimen slår nu mycket hårdare mot alla typ av protester, även fredliga. Man har spärrat in aktivister och vem som helst som påmint om konstitutionen. Det brutala sätt som man agerat mot Kamwina Nsapu-milisen i Kasairegionen kan också ha bidragit till att de slår tillbaka hårdare mot vem de än anser kommer från en myndighet.

Kongolesiska regeringen har pekat ut Kamwina Nsapu som gärningsmän bakom dådet, men Human Rights Watch kräver att en oberoende utredning tillsätts, eftersom det inte går att utesluta att kongolesiska regeringen kan vara inblandad.