Läxläsning ett hett ämne tycker läsarna

NYHETER

Bland alla inlägg om för- och nackdelar finns många konstruktiva förslag

Som Anders Jansson: "Visst kan man ta bort läxor! Men inte utan att först öka lärartätheten".

Eller som det fungerar i Finland, enligt "Joe": "vi gör som vi gjorde för 30 år sedan, inga reformer, inga förändringar".

Läs här ett urval av dagens cirka 650 inlägg:

"Vi har fått läsa att finnarna är bland de världsbästa i undervisningskvalite. På frågan om hur det kommer sig svara de enkelt: vi gör som vi gjorde för 30 år sedan, inga reformer, inga förändringar. Dessutom har man respekt för läraren. Simsalabim - fungerar det!" (Joe)

"Visst kan man ta bort läxor! Men inte utan att först öka lärartätheten (liksom lärarlönerna). En läxlös skola kräver förändrad undervisning och ställer nya pedagogiska krav på läraren och högre krav på närvaro, uppmärksamhet och aktivitiet från elevernas sida." (Anders Jansson)

"Ingen lärare kan lära ut nånting om inte en elev vill lära sig, och att lära sig tar tid och kraft. Läxor är till för att lära sig det man behöver för sin egen framtid, oavsett vilken det är. Man kan strunta i att lära sig något, men gnäll inte över resultatet sen." (Johan)

"Vaför skall inte skolan kunna förändras när hela vårt samhälle gör det. högre krav på skolarbetet när dom väl är i skolan, jobba stenhårt i skolan och sluta med allt flummeri, följ med en dag i skolan ni som har tid, det är helt enkelt katastrofalt." (stefan svensson)

"Läxa som skolämne kanske? Gör en dag i veckan kortare och ge en en individuell läxa efter förmåga så slipper man problemen med övertid och stressade föräldrar. Eleven lär sig också studera på egen hand. Enkelt!" (Bibliotekarien )

"Är inte merparten av ungdomarna tillräckligt okunniga? Jag gick ut gymnasiet för ett år sedan och folks okunnighet var rent ut sagt skrämmande. Jag kan ju bara fantisera om hur sjukt det skulle bli om man inte sätter några som helst krav på barnen. Då blir det inga nya läkare i framtiden..." (Christian H)

"Har två barn i skolåldern och jag tycker att barnen ska arbeta i skolan inte på sin fritid. Tänk om vi föräldrar skulle behöva ta med sig sitt jobb hem. Först arbeta 8 timma om dagen och sedan ytterligare en timme när man kommer hem. Det är väl endå skolan som har ansvaret för skolundervisningen." (Charlotta)

"Först måste vi komma överens om varför eleverna ska ha läxor. Vad är det som läxorna tillför? Läxor för läxors skull tror jag som lärare inte på." (Anna Ivarsson)

"Som nybliven lärare anser jag att både ja/nej. Läxor är bra för att eleverna i framtiden ska veta hur man pluggar för att klara av sista åren i grundskolan/gymnasiet men framför allt om eleven senare ska läsa på universitet. Men även nej för eleverna behöver sin fritid till så mycket annat." (Anna)

"Jag tycker hemläxor ska bort, först arbetar eleverna hela dagen sen ska de också ta med sig arbetet hem. Det är inte många arbetare som skulle godta att ta med sig sitt arbete hem efter dagens slut." (Katarina)

"Om skolan hade en harmonisk miljö kunde mycket mer undervisning ske på skoltid, åtminstone på lågstadiet. Nu måste barnen ha rätt föräldrar om de ska lära sig något, tvärtemot regeringens intentioner." (Sune Larsson)

"Det bästa tillfället att lära sig är under själva lektionen. Inga läxor = inga rättningar. Då finns det mera tid att förbereda lektionerna på ett effektivare sätt." (Peter Rad)

Läs alla dagens inlägg i Tyck till nedan. Om du vill fortsätta diskussionen kan du skriva i Forum.

Björn Morian