13 elever smittade med tbc

NYHETER

Skola i Tensta svårt drabbad av sjukdomen

Rädslan växer på Bussenhusskolan i Tensta.

I tisdags bekräftades ytterligare nio fall av lungsjukdomen tbc.

- Många föräldrar är oroade, säger smittskyddsläkaren Ingela Berggren.

Foto: Här rasar sjukdomen På Bussenhusskolan i Tensta har 13 barn testats positivt för tuberkolos - hittills.

Sammanlagt har nu tretton barn på låg- och mellanstadieskolan i Tensta visat positiva resultat för tuberkulos.

De senaste nio fallen konstaterades i tisdags.

I dag lungröntgas de nio barnen.

Utvecklat tbc

- Först då kan vi se om barnen har förändringar på lungorna och verkligen har utvecklat tbc, säger Ingela Berggren, biträdande smittskyddsläkare vid Stockholms läns landsting.

Samtliga tbc-smittade barn mår bra och går fortfarande i skolan.

Testa fler

- Det är ingen risk att de ska föra smittan vidare, eftersom ingen av dem har utvecklat sjukdomen, säger Ingela Berggren.

Totalt har 84 av skolans 284 barn testats, enligt biträdande rektor Kari Pekka Santala.

- Vi har börjat med dem som har haft mest kontakt med den smittade. Nu ska vi fundera på om vi ska testa fler, säger Ingela Berggren.

Den manlige anställde som är orsak till smittan är nu, enligt Cathrine Önnestam, skolchef i Spånga-Tensta, helt smittfri.

Men han är ännu inte stark nog att komma tillbaka till jobbet.

Stor förståelse

- Det är ju alltid svårt för en person som är orsaken till smittan. Men han har stor förståelse hos kollegorna, säger Cathrine Önnestam.

Ett liknande tbc-utbrott inträffade förra året på en skola i Bromma. Då smittades 38 barn och 24 vuxna.

Tbc-bakterierna smittar via luften

Lina Kalmteg