Djurrätt handlar om respekt

NYHETER

Grön ungdoms språkrör ser ingen motsättning i att värna både djur och människor

Foto: Thomas johansson
Alexander Chamberland, Grön ungdom.

Under de senaste åren har djurrättsrörelsen fått ta emot en hel del kritik. Ofta har djurrättsförespråkare fördomsfullt utmålats som människofientliga militanta veganer.

Sanningen är dock att nästan alla djurrättsförespråkare använder sig uteslutande av ickevåld och har ett gemensamt mål: Ett samhälle där djur behandlas som levande varelser med behov och intressen, inte som prylar och kuggar i ett ekonomiskt ekorrhjul.

Frågan är om det egentligen är så kontroversiellt?

Men djurrättsrörelsens framtidsvision är idag långt ifrån förverkligad.

Mest tydligt är detta inom kycklingindustrin. Av de 70 miljoner kycklingar som föds upp varje år har 15 procent svårt att röra sig. Det beror på att de föds upp för att växa så snabbt som möjligt.

Ljuset i kycklingfabrikerna är tänt 18-20 timmar om dygnet och trängseln är stor - drygt 20 kycklingar per kvadratmeter. Arbetare i kycklingfabrikerna uppmanas gå med gasmask, eftersom luften är så förpestad av ammoniak.

Kycklingarna måste däremot leva hela sina korta liv där och får ofta omfattande luftstrupskador och frätskador.

Om vi levde i ett djuretiskt hållbart samhälle skulle detta inte accepteras.

Djur ses i dag som produktionsenheter och varor, snarare än som de levande och kännande varelserna som de faktiskt är. Enligt min syn på djur är det en självklarhet att de ska få omfattande skydd och grundläggande rättigheter.

Djurens intressen måste prioriteras framför vinstintressen, men detta kräver en uppvärdering av djurens värde.

Pälsfarmning ska bort, mycket mer resurser ska satsas på djurfria försöksmetoder så att de kan ersätta djurförsöken så fort som möjligt och djurtransporter ska inte få vara mer än 8 timmar långa.

Dessutom måste djurskyddslagens efterlevnad förbättras radikalt så att alla djur får utlopp för sina naturliga beteenden.

Djurrättskamp handlar inte om en nedvärdering av människor och inte heller om att jämföra djur med människor. I stället handlar det om att kämpa för en uppvärdering av djuren och om en utvidgning av solidaritetstänkandet.

Enligt undersökningar är de flesta djurrättsaktiva också aktiva i frågor om mänskliga rättigheter. Tvärtemot vad många djurrättsmotståndare hävdar så hör frågorna ihop.

För i ett samhälle som värnar om de svaga ska även djuren respekteras.

Vad tycker du?

Alexander Chamberland Språkrör Grön ungdom