”Vi följer reglerna, det måste vi göra”

NYHETER

Rätten försvarar sitt beslut

MALMÖ. Kammarrätten försvarar beslutet att skicka tillbaka Shaun till Nya Zeeland.

– Vi följer reglerna. Vi kan inte göra på annat sätt, säger Mårten Stenberg, referent i målet.

Enligt Mårten Stenberg ser kammarrätten till barnens bästa när den beslutar att skilja syskonen genom att skicka tillbaka Shaun medan systern Antonia får stanna.

– Det står i föräldrabalken att ett barn som uppnått en tolvårings mognad själv får bestämma hos vilken av föräldrarna hon vill bo.

Så även om Shaun själv sagt att han vill stanna hos sin mamma tar kammarrätten ingen hänsyn till det.

I domen från den 22 mars står det: ”Enligt kammarrättens mening är det därför inte nu längre möjligt att besluta om en överflyttning av Antonia mot hennes uttryckliga önskemål om att få stanna i Sverige. Shaun är emellertid alldeles för ung för att hans vilja skall kunna beaktas på motsvarande sätt”.

Myndigheters ansvar

Därför ska han tillbaka till Nya Zeeland.

Även om det innebär att han hamnar på ett barnhem eftersom hans pappa fråntagits vårdnaden om barnen.

”Efter ankomsten till Nya Zeeland får man förutsätta att det finns myndigheter eller andra organ som vid behov kan ge barnen skydd”, skriver kammarrätten i domen.

Är det verkligen att se till ett barns bästa enligt FN:s konvention om barns rättigheter att splittra en familj och skicka en femåring tillbaka till Nya Zeeland?

– Men mamman ska ju följa med, säger Mårten Stenberg.

Men det var inget som var bestämt när ni fattade beslutet.

– Nej, det var det inte. Vi hade fattat samma beslut ändå.

Är du nöjd med den här domen?

– Det är alltid känslomässigt besvärligt i sådana här fall. Men vi kan inte göra annat eftersom vi har förpliktelser mot andra länder enligt Haagkonventionens bestämmelser om överflyttning av barn som olovligt förts bort från sin hemvist.

Läs mer:

Per-Ola Ohlsson